Links overslaan

Structuur aanbrengen in online sessies

Misschien ben je bekend met het kop-romp-staart-model: een simpele methode om jouw lessen, vergaderingen of behandelingen structuur te geven. Geef je ook wel eens online sessies? Dan kun je de indeling van een fysieke sessie niet zomaar één-op-één overnemen. Waar je online rekening mee moet houden lees je in deze blog!

KOP

In de kop zorg je voor een veilig online klimaat. Dit doe je aan de hand van de volgende punten:

Kennismaking

Bij bijeenkomsten die fysiek plaatsvinden, wordt er vaak vóór het eigenlijke begin al gekletst en kennisgemaakt. Bij een online sessie is dat niet zo. Neem daarom de tijd voor een kennismaking en het creëren van een goede sfeer en interactie. Dit draagt bij aan het creëren van een veilig online klimaat in jouw sessie. Het voordeel van een online sessie is dat je gebruik kan maken van de interactieve annotatietools die de meeste videobelprogramma’s te bieden hebben. Laat de deelnemers bijvoorbeeld zichzelf tekenen of bedenk een leuke quiz!

Technische check

Misschien wel duidelijkste verschil tussen online en fysieke sessies is dat je afhankelijk bent van techniek. Begin daarom je sessie met een technische check waarin je kijkt of iedereen de weg kent in de online sessieruimte. Kijk of bij alle deelnemers de camera en microfoon werken en of ze de functies die ze nodig hebben kunnen vinden (bijvoorbeeld de chat of de virtuele hand). Zorg ervoor dat je duidelijke instructies geeft en laat de deelnemers gelijk de knoppen uitproberen! Als iedereen weet hoe de techniek werkt, is je sessie inclusiever.

Huisregels

Dit klinkt misschien een beetje streng, maar het gaat erom dat alle deelnemers weten op welke manier ze kunnen meedoen aan de sessie en dat iedereen op één lijn zit. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vraag deelnemers hun camera aan te zetten, indien mogelijk.
  • Herinner deelnemers eraan om hun microfoon uit te zetten als ze niet aan het woord zijn om storende achtergrondgeluiden te voorkomen.
  • Wanneer kunnen er vragen gesteld worden? Kunnen deelnemers jou onderbreken of worden er momenten voor vragen ingelast?
  • Op welke manier kunnen er vragen gesteld worden? Bij een grotere groep kun je bijvoorbeeld besluiten om deelnemers te vragen hun hand op te steken, in de chat te schrijven, of de Q&A-functie te gebruiken.

Agenda en leerdoelen

Bespreek wat de doelen van de sessie zijn, wat de agenda is en hoe lang de sessie gaat duren. Het werkt het beste als je de doelen ook SMART formuleert. Hiermee maak je de verwachtingen duidelijk.

ROMP

In de romp behandel je de inhoud van je sessie. Houd hierbij de volgende drie punten in gedachten:

Structuur

Door structuur aan te brengen in je sessie zal je merken dat je sessie soepeler verloopt. Kom regelmatig terug op de agenda. Dit geeft een kapstok voor de inhoud van de sessie, waardoor er niet van de hak op de tak op verschillende onderwerpen wordt overgegaan. Zo weet je ook zeker dat alle onderwerpen aan bod komen.

Afwisseling

Online is onze concentratiespanne korter en kan er meer afleiding zijn. Lang naar een scherm kijken is vermoeiend en deelnemers kunnen sneller afdwalen of buiten beeld met iets anders bezig zijn. Het is daarom belangrijk dat je zorg voor afwisseling in je sessie, bijvoorbeeld met behulp van activerende werkvormen.

Interactie

Online is er minder spontane en non-verbale communicatie. Interactie moet bewust worden gecreëerd. Zorg dat deelnemers weten op welke manier ze kunnen deelnemen – via de chat? Virtuele hand opsteken? – en zorg daarbij voor duidelijke instructies. Creëer tijdens je sessie ook regelmatig ruimte voor vragen.

STAART

De staart is de afronding van je online sessie. Het is hierbij belangrijk dat je stil staat bij de volgende punten:

Samenvatting

Vat samen wat je er is behandeld in de sessie, of vraag de deelnemers wat zij hebben geleerd en hoe ze dat gaan toepassen in hun dagelijkse praktijk. Herhaal de leerdoelen en vraag de deelnemers of ze deze hebben behaald.

Vragenronde

Geef deelnemers de kans om laatste vragen te stellen, opmerkingen te maken of stoom af te blazen voordat je de sessie afsluit.

Evaluatie

Vraag deelnemers om feedback over de sessie. Wat vonden ze ervan? Hebben ze nog iets gemist? Die informatie kan je meenemen voor de volgende sessie.

Vooruitblik

Bespreek wanneer de volgende sessie plaatsvindt, wat er behandeld gaat worden, en geef eventueel huiswerk op.

Door het toepassen van een duidelijke structuur met een kop, romp en een staart zorg je ervoor dat je alles uit jouw online sessie kunt halen!

Wil je meer weten over het vormgeven van online sessies? Learning Connected is gespecialiseerd in live online communicatie. Volg één van onze trainingen of neem contact op om te bespreken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen!