Skip links

Gecertificeerde LOL-Trainingen

Live online communicatieskills

We kunnen er niet omheen: de toekomst van onze communicatie is online.
Steeds vaker worden tools ingezet om gesprekssituaties in de professionele setting online te organiseren. Live online vergaderingen, maar ook webinars, coaching gesprekken en zelfs online therapiegesprekken zijn hier voorbeelden van.
Het organiseren en begeleiden van live online sessies vraagt om andere skills dan de begeleiding van fysieke bijeenkomsten. Behalve technische vaardigheden en kennis van de knopjes gaat het ook om het optimaal benutten van de mogelijkheden die een live online omgeving biedt. Structuur, interactie en variatie spelen daarbij een cruciale rol.

Live Online Vaardigheidstrainingen

Live Online Vaardigheden kun je leren. Learning Connected heeft een uniek opleidingsaanbod voor alle professionals die live online communicatietools effectief en interactief willen gaan gebruiken. Of je nu live online gaat vergaderen, trainen, coachen, presenteren of behandelen, bij Learning Connected volg je -uiteraard live en online- een passende training toegespitst op jouw rol en leervragen. Iedere training wordt afgerond met een praktijktoets en een theoretisch examen. De trainingen zijn gecertificeerd volgens de NEN-EN ISO 17024:2012 norm voor Persoonscertificatie.

Wil je weten hoe onze live online trainingen werken? Hier leggen we uit wat LOL precies inhoudt en hoe het werkt.

Bekijk hieronder ons trainingsaanbod

Live online leren (LOL) architect

LOL-Architect

Leer hoe je een effectieve en interactieve live online trainingstraject ontwikkelt en vormgeeft.

Live online leren (LOL) voorzitter

LOL-Voorzitter

Leer hoe je een goede, interactieve én effectieve online vergadering voorbereid en begeleid.

Live Online leren (LOL) Coach

LOL-Coach

Ben jij coach, therapeut of begeleider? Leer hoe je effectief jouw coachingsvaardigheden online kan aanbieden.

Live Online leren (LOL) beheerder

LOL-Beheerder

Leer hoe je de Live Online Leeromgeving zelfstandig kunt beheren voor jouw organisatie.

Live Online leren (LOL) moderator

LOL-Moderator

Leer hoe je sprekers en deelnemers in een online trainingssessie, seminar of webinair kan ondersteunen en begeleiden om van iedere sessie een succes te maken.

Live Online leren (LOL) trainer

LOL-Trainer

Geef jij training, les, intervisie of workshops (op locatie) en wil je deze ook online gaan geven? Leer hoe je een interactieve live online training opzet en uitvoert.

Live Online leren (LOL) spreker

LOL-Spreker

Geef je binnenkort een live online presentatie of webinar? Leer hoe je zelfstandig een effectieve live online presentatie voorbereid en geeft.

Live Online leren (LOL) behandelaar

LOL-Behandelaar

Leer als therapeut hoe je een interactief en effectief online behandelprogramma opzet, voorbereid en uitvoert.