Links overslaan

Blog

LSD gebruik voor uitstekend telefonisch klantcontact

Een goed telefonisch klantgesprek is een krachtige manier om te zorgen voor een positieve klantervaring. Zo beschreven we in dit artikel dat ondanks ontwikkelingen van allerlei nieuwe digitale communicatiekanalen direct menselijk contact niet geheel te vervangen is. In deze blog delen we tips voor het

Structuur aanbrengen in online sessies

Misschien ben je bekend met het kop-romp-staart-model: een simpele methode om jouw lessen, vergaderingen of behandelingen structuur te geven. Geef je ook wel eens online sessies? Dan kun je de indeling van een fysieke sessie niet zomaar één-op-één overnemen. Waar je online rekening mee moet

Humor op de werkvloer

Zouden we humor moeten gebruiken op de werkvloer? Hier is geen kant-en-klaar antwoord op te geven aangezien er veel verschillende kanten aan zitten. Ja, humor op een gepaste manier gebruiken kan een uitdaging zijn, maar als het op de juiste manier wordt gebruikt op de

De flipped classroom in je online lessen

Als docent ben je wellicht bekend met ‘flipping the classroom’: het omdraaien van de traditionele manier van lesgeven. Studenten nemen thuis de uitleg door en werken tijdens de les aan taken die kritisch nadenken vereisen en vaak juist als huiswerk worden opgegeven. Wist je dat