Links overslaan

ChatGPT voor docenten: 3 handige manieren om lesmateriaal te ontwikkelen

Wist je dat ChatGPT jou als docent heel goed kan helpen met het ontwikkelen van lesmateriaal? Ook in het onderwijs begint ChatGPT steeds meer een rol te spelen: studenten en leerlingen maken er veelvuldig gebruik van, maar ook als docent kun je er ook je voordeel mee doen. En dat kan ook nog eens verrassend snel en makkelijk. In deze blog geven wij drie tips over hoe ChatGPT jou kan helpen met het ontwikkelen van lesmateriaal.  

Tip 1: Quiz- en toetsvragen genereren

Met ChatGPT genereer je snel quiz- en toetsvragen over de lesstof. Dit biedt niet alleen tijdsbesparing, maar kan ook verrassende inzichten en vraagstellingen opleveren waar je zelf misschien niet aan had gedacht.  
 
Kopieer en plak informatie uit je lesstof of instrueer ChatGPT om vragen te ontwerpen rondom een bepaald thema. Zoek je naar meerkeuzevragen, open vragen of vragen met een specifiek leerdoel? Geef je wensen duidelijk aan en ChatGPT geeft je diverse suggesties. 

Doel: Kennis van de lesstof evalueren en begrip van studenten testen. 

Voorbeeld prompt:

Geef me 1 meerkeuzevraag, 1 open vraag en 1 waar of niet waar vraag over het DISC-model  

Resultaat van ChatGPT:

Meerkeuzevraag:
Wat vertegenwoordigt de “D” in het DISC-model? 

  1. A) Determinatie
  2. B) Discussie
  3. C) Dominantie
  4. D) Diversiteit

Antwoord: C) Dominantie 

Open vraag:
Beschrijf kort het doel van het DISC-model in de context van persoonlijke ontwikkeling en teamdynamiek. 

Waar of niet waar vraag:
Het DISC-model wordt voornamelijk gebruikt om de financiële competenties van een individu te beoordelen. 

Antwoord: Niet waar 

Tip 2: Rollenspellen om studenten in de praktijk te laten oefenen met theorie

Vraag ChatGPT om diverse scenario’s of achtergronden voor rollenspellen te creëren. Dit kan variëren van eenvoudige interacties (bijvoorbeeld klant en winkelier) tot meer complexe situaties die creatief probleemoplossend vermogen vereisen. Je kunt zelfs aangeven hoeveel en welke specifieke rollen er vervuld moeten worden. 

Doel: Vaardigheden ontwikkelen in praktische, realistische situaties.

Voorbeeld prompt:

Ik wil dat je een rollenspelscenario creëert waarbij een nieuwe klantcontactmedewerker oefent met het omgaan met een boze klant. Rol A is de boze klant, rol B is de klantcontactmedewerker. Rol A moet al ingevuld zijn, rol B nog niet.

Resultaat van ChatGPT:

Rollenspelscenario: Oefenen met een Boze Klant
Setting: Klantenserviceafdeling van een telecombedrijf.
Deelnemers: Boze Klant (vooringevulde uitspraken) en Klantcontactmedewerker (STUDENT)
Doel: Het doel voor de klantcontactmedewerker is om de boze klant te kalmeren, het probleem te identificeren en een passende oplossing aan te bieden. 

Uitspraken van de Boze Klant:
“Dit is al de derde keer deze maand dat mijn internetverbinding is uitgevallen! Elke keer beloof je dat het opgelost wordt, maar ik zit hier weer zonder internet!”
“Ik werk vanuit huis en door deze problemen loop ik inkomsten mis! Wat gaan jullie hieraan doen?”
“Ik heb overwogen om over te stappen naar een andere provider als dit zo doorgaat. Ik betaal elke maand op tijd, dus ik verwacht ook goede service.” 

Instructie voor de Klantcontactmedewerker:
Reageer op elke uitspraak van de boze klant met empathie, professionaliteit en een probleemoplossende houding. 

Na afloop van het rollenspel kan er een feedbacksessie worden gehouden over de reacties van de klantcontactmedewerker. Hierbij kan worden besproken welke strategieën effectief waren en welke verbeterpunten er zijn. 

Tip 3: Casussen en probleemscenario’s om studenten strategisch te laten nadenken over oplossingen

Vraag ChatGPT om realistische scenario’s of casestudies te creëren waarin specifieke problemen of uitdagingen worden gepresenteerd. Dit moedigt leerlingen aan om kritisch en strategisch te denken. Je kunt eventueel ook nog een reflectieonderdeel toevoegen waarbij leerlingen elkaar feedback geven op elkaars antwoorden.

Doel: Kritisch en strategisch denkvermogen bevorderen door na te denken over problemen uit de praktijk.

Voorbeeld prompt:

Creëer een casus voor een les bedrijfsethiek en een kort en bondig feedbackformat of vraag die studenten kunnen gebruiken om op deze opdracht te reflecteren.

Resultaat van ChatGPT:

Casus:

Je werkt voor een bedrijf dat ontdekt dat één van hun producten een fout heeft die potentieel schadelijk is voor klanten, maar het terugroepen van het product zou miljoenen kosten. Wat doe je?

Feedback:

Beschrijving: Wat was je eerste reactie toen je de casus las? Waarom voelde je dat zo?
Analyse: Welke mogelijke acties overwoog je om deze situatie aan te pakken?
Ethische Overwegingen: Welke ethische overwegingen hebben je besluit beïnvloed en waarom?
Besluit: Welk besluit heb je uiteindelijk genomen en waarom? Welke stakeholders heb je hierbij overwogen?
Impact: Wat zijn volgens jou de korte en lange termijn gevolgen van je besluit voor het bedrijf, de klanten en andere betrokkenen?
Lessen: Wat heb je van deze casus geleerd en hoe zou je in de toekomst soortgelijke situaties aanpakken?

ChatGPT biedt grenzeloze mogelijkheden voor onderwijsprofessionals die hun lesmateriaal willen verrijken en diversifiëren. Of je nu snel toetsvragen wilt genereren, praktijkgerichte rollenspellen wilt ontwerpen of studenten wilt uitdagen met boeiende casussen, ChatGPT kan je hierbij helpen. Door de integratie van deze technologie in je lesplanning kun je niet alleen tijd besparen, maar ook zorgen voor variatie en diepgang in je onderwijsaanpak. Dus docenten: benut deze innovatieve tool en maak het ontwikkelen van lesmateriaal zowel efficiënter als effectiever! 

Fun fact: Deze blog is uiteraard geschreven met behulp van ChatGPT. Meer weten over het gebruik van ChatGPT in het onderwijs? Neem dan contact op met [email protected]