Links overslaan

Waarom thuiswerken niet eenzaam hoeft te zijn: 7 tips & tricks

We horen om ons heen steeds vaker dat thuiswerken voor een eenzaam gevoel kan zorgen. Volgens Piet Fortuin, voorzitter van de vakbond CNV, snakken thuiswerkers naar een informeel praatje en het zien van hun collega’s. Na 1.5 jaar thuiswerken begrijpen we de eenzame gevoelens die het thuiswerken kan oproepen. Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen: het thuiswerken zal niet meer verdwijnen. Thuiswerken biedt ook veel voordelen en hoeft gelukkig niet altijd eenzaam te zijn. Maar hoe voorkom je deze eenzame gevoelens bij thuiswerkers? Maret geeft in deze blog 7 tips & tricks om te zorgen dat medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

Tip 1: Even inchecken

Als je thuiswerkers vraagt wat zij het meest hebben gemist de afgelopen 1.5 jaar, dan zullen velen antwoorden dat zij elkaar en het informele contact hebben gemist. Dat je vanuit huis werkt, wil niet zeggen dat dit hoeft te ontbreken. Begin de dag met een korte check-in bij je collega’s. Gebruik bijvoorbeeld de team chat waarin je met een GIF’je laat zien hoe je weekend was of een smiley verstuurd om te laten zien hoe jij en je collega’s zich voelen. Of start iedere ochtend met een kwartier videobellen waarin je gezamenlijk een kop koffie drinkt.

Ook kun je collega’s aanwijzen die voor iedere dag een korte opwarmer verzint om de dag mee te beginnen, bijvoorbeeld met gebruik van muziek, een quiz, een korte yoga oefening of een online bordspel. Het vraagt wellicht om iets meer creativiteit dan op kantoor, maar er zijn mogelijkheden genoeg om gezamenlijk de dag goed te beginnen! En ben je iets minder creatief? Dan volstaat een simpele bericht met een “Goedemorgen, hoe is het vandaag?” ook altijd.

Tip 2: Deel wat je doet

Als thuiswerker ben je vast benieuwd wat jouw collega’s de hele dag uitvoeren. En als jij benieuwd bent naar je collega’s, zijn zij vast ook benieuwd naar jou en je werkzaamheden. Deel de dingen die je doet, leuk of niet leuk. Stuur een bericht in de chat als je een project hebt afgerond, deel het eindresultaat d.m.v. je scherm delen tijdens een vergadering, bel een collega op om te sparren over een nieuwe klant die je wilt binnenhalen, enzovoorts. Door ervaringen te delen met elkaar leer je meer over de organisatie en je collega’s en voel je je automatisch meer betrokken met elkaar.

Tip 3: Zet de radio eens aan

Er zijn thuiswerkers die genieten van de stilte om hen heen en de kantoortuin nog geen seconde hebben gemist. Maar er zijn ook heel wat thuiswerkers die productiever zijn als er wat geroezemoes. Juist dat ontbreekt vaak thuis, zeker als je alleen woont. Je te veel blindstaren op je werk zonder enige vorm van afleiding vergroot het gevoel van eenzaamheid en komt je prestaties niet altijd ten goede. Een kleine onderbreking of afleiding zorgt juist vaak voor nieuwe inzichten. Nu het geroezemoes en de informele gesprekken met collega’s vaker ontbreken kan het aanzetten van de radio al helpen. Goede muziek op de achtergrond als motivatie of een gesprek dat via de radio je werkplek binnenkomt kan helpen om je gedachten te verzetten.

Tip 4: Proactief leiding geven

Het thuiswerken vraagt niet alleen om een andere manier van werken voor de medewerkers binnen een organisatie, maar zeker ook voor leidinggevenden. Het is met het thuiswerken nóg belangrijker dat je je als leidinggevende proactief opstelt. Een blog van Trends in HR (2021) geeft tips hoe je dit kunt doen. Dit begint met het ontwikkelen van een ondersteunende cultuur waarin jouw medewerkers zich veilig en gehoord voelen. Erken dat medewerkers in meer of mindere mate met eenzaamheid te maken hebben, stel dit onderwerp aan de orde in werkoverleggen of functioneringsgesprekken en blijf het initiatief nemen om dit met elkaar bespreekbaar te maken.

Het is belangrijk om niet alleen aandacht te schenken aan toegankelijke collega’s, maar juist ook proactief contact te maken met de meer teruggetrokken en introverte medewerkers. Bel ze eens op, zoek ze op via de chat of de e-mail en geef niet op als je niet direct een reactie krijgt. Met aandacht en interesse bereik je veel, ook bij de teruggetrokken thuiswerkers.

Tip 5: Spreek je waardering uit

Jezelf eenzaam voelen betekent vaak dat je je niet verbonden voelt. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met collega’s. Het lijkt alsof je ergens alleen voor staat, geen onderdeel meer uitmaakt van een team en niet gezien wordt in het werk dat je uitvoert. Het is tijdens het thuiswerken extra belangrijk om je gewaardeerd en gezien te voelen. Zeker als leidinggevende valt hierin veel te behalen. Bedank collega’s in de groepschat voor het overwerken, sta regelmatig stil bij belangrijke resultaten en spreek je waardering uit door bijvoorbeeld een reep chocolade, een bloemetje of een kaart met persoonlijke boodschap thuis te laten bezorgen bij collega’s. Op die manier voelen thuiswerkers zich meer gezien, gehoord en gewaardeerd.  

Tip 6: Asynchrone communicatie

We schreven er al eerder over in ons whitepaper over hybride werken: asynchrone communicatie. Wat houdt dit precies in? Thuiswerkers lopen niet door de wandelgangen waar collega’s op kantoor het laatste nieuws delen en staan niet bij het koffiezetapparaat voorafgaand aan de vergadering om nieuwtjes te delen. Om het gevoel te versterken dat ook thuiswerkers erbij horen en op de hoogte blijven en op die manier gevoelens van eenzaamheid te voorkomen, is het van belangrijk dat alle communicatie asynchroon plaatsvindt en hier wordt gebundeld, bijvoorbeeld in de team-chat of op het intranet. Door informatie, bijvoorbeeld een update vanuit het bestuur of een informele aankondiging zoals een zwangerschap, verjaardag of vertrek, asynchroon te delen betrek je alle  thuiswerkers bij de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen het bedrijf.

Tip 7: Plan dagen op kantoor

Het thuiswerkadvies is ietwat versoepeld en de 1.5 meter samenleving is zo goed als vervallen. Maar, dit betekent niet dat we massaal zullen terugkeren naar kantoor. Het advies is om thuis te werken als het kan. En als we iets hebben geleerd de afgelopen 1.5 jaar, dan is het wel dat we meer werkzaamheden vanuit huis kunnen uitvoeren dan voor de corona crisis gedacht.

Toch is er nu wel meer ruimte om zo nu en dan naar kantoor te gaan. Plan deze dagen op kantoor zorgvuldig in! Uit metingen van de Arbo Unie (2021) blijkt dat collega’s vooral elkaar hebben gemist tijdens het thuiswerken. Om het gevoel van eenzaamheid te verminderen en het gevoel van sociale cohesie en verbinding te vergroten kun je bijvoorbeeld een dag inplannen waarop het hele team een dag samenwerkt op kantoor. Besteed die dag bewust aandacht aan het sociale contact en de verbinding binnen het team. Bijvoorbeeld door tijd vrij te houden om te ‘socializen’, een uitgebreide team lunch en een rondleiding op kantoor aan nieuwe medewerkers binnen het team.

Lukt het nog niet om met het hele team terug te keren naar kantoor? Of voel je je daar niet prettig bij? Plan dan samenwerk dagen in. Ga eens een middag thuis langs bij die collega met wie je samen een project oppakt, om samen vanuit de achtertuin te brainstormen in plaats van online van achter een beeldscherm. Gezellig de laptops naast elkaar en werken maar!

Wil je nog meer tips & tricks over thuiswerken of hybride werken? Houd dan onze blogs en socials in de gaten of neem vrijblijvend contact op voor een online training op maat!