Links overslaan

Celebrate the holiday season with your remote team! 🎄❄

English version below

Het kan lastig zijn om in een feestelijke stemming te komen als je op afstand werkt van je collega’s. Maar er zijn natuurlijk genoeg manieren om toch in de feeststemming te komen, ook al werk je honderden kilometers verderop. Over een paar dagen is het Kerst wat zorgt voor gezelligheid, warme chocolademelk, ontspanning en dankbaarheid. Hier zijn een aantal ideeën om de feeststemming ook op afstand te creëren:

Houd het inclusief

Allereerst, houd er rekening mee dat niet iedereen Kerstmis viert. Wanneer je gebruik maakt van woorden als ‘feestelijk’, ‘vakantie’, ‘winter’, weet je zeker dat je niemand buitensluit die andere culturele of religieuze feestdagen viert in deze tijd, zoals bijvoorbeeld Hanukkah, Kwanzaa en Diwali.

Secret Santa 🤫🎅

In plaats van dat je elkaar mooie (of grappige) cadeau’s geeft, hebben wij een ander idee! Hoe vaak geef je jouw collega’s een echt compliment of vertel je hen wat je aan hen waardeert? Dit jaar zal je cadeau bestaan uit een blijk van waardering. Schrijf een naam op met een paar bijzondere woorden voor deze persoon en stop ze allemaal in een bak waar je een voor een een compliment uit haalt. Of schrijf bijvoorbeeld een leuke kaart!

Je virtuele achtergrond 💻☃

Misschien kun je wel een aantal mooie decoraties ophangen op jouw (thuis)werkplek. Bijvoorbeeld wat kaarsen, beeldjes, hulst of misschien wel een hele kerstboom. Het ziet er feestelijk en gezellig uit voor degene die jou online ziet en het zorgt er ook voor dat jijzelf in de feeststemming komt!

Online Eind van het jaar feest🎉

Het maakt niet uit welk online platform je gebruikt, maar langdurende, niet-interactieve “feestjes” op afstand worden al snel saai. Zorg ervoor dat deze interactief en leuk worden! Dit werkt het beste in kleinere groepjes, dus je moet wellicht teams opsplitsen. Hier een aantal feestelijke online spellen die er voor zorgen dat ook jouw feestje op afstand gezellig wordt!

 1. Raad het lied – Kerst/Winter editie: 1 punt voor iedere artiest en titel
 2. Quiz: Wie kent zijn collega’s het best? Bijvoorbeeld: wie drinkt het meeste koffie? Wie danst er graag op Shakira?
 3. Foute kersttruien wedstrijd: heeft geen toelichting nodig, toch? 😉
 4. Kom je bij me eten… op afstand: eet samen op afstand of kook zelfs samen. Gaat het ook eens ergens anders over dan werk.
 5. Tekenwedstrijd: gebruik de annotatietools en maak grappige creaties!

FIJNE FEESTDAGEN ALLEMAAL!

It can be difficult to feel festive when you work remotely, but there are ways for your team to get into the “holiday spirit” even when you live and work hundreds of kilometers apart. Christmas is around the corner and it is a time of coziness, hot drinks, unwinding and practicing gratitude. Here are some ideas to make the Christmas magic work when at distance:

Keep it inclusive

First of all, be aware that not everyone celebrates Christmas. By using more general words like ‘festive’, ‘holiday’, ‘winter’, you make sure you’re not leaving out others who celebrate other cultural or religious holidays during that time, including Hanukkah, Kwanzaa, and Diwali. 

Secret Santa 🤫🎅

Instead of buying each other nice (or silly) gifts we propose a different version! How often do you give your team members or colleagues a real compliment or tell them what you truly appreciate about them? This year’s gift will be an expression of your gratitude. Make a lottery pot, draw a name and share a few special words with that person, write a postcard for example!

Your background 💻☃

If you are able to put some pretty decorations in your background that’s a nice little touch to get everyone excited for the cozy w

Online End of year celebration 🎉

No matter which online platform your company is using, long non-interactive “celebrations” become boring quite quickly. Make them interactive and fun! This works best in smaller groups, so you might want to have separate parties per departments or teams. Here are a few fantastic holiday games that will create fun interaction and make the team feel connected remotely: 

  1. Guess the Song – Christmas / Winter edition: 1 point for each artist and song name.
  2. Quiz: Know your team members, e.g. Who drinks the most coffee? Who loves to dance to Shakira? 
  3. Ugly sweater contest: do I need to say more?
  4. Come dine with me….remotely: Have a remote meal together and enjoy the non-work related chatter.
  5. Drawing competition: may the funniest or most creative win.

HAPPY HOLIDAYS EVERYONE!