Links overslaan

Onze favorieten op een rij: 5 manieren om structuur te creëren in een live online sessie

Structuur. Een woord dat we allemaal kennen, waarvan we weten dat het belangrijk is en wat zo vanzelfsprekend lijkt. Maar als we er over na gaan denken… Wat betekent structuur eigenlijk? Waarom is het zo belangrijk? En hoe pas je dit toe in een live online les of sessie? In deze blog legt Maret, Live Online Leren Consultant bij Learning Connected, uit wat structuur in een live online setting betekent en waarom het belangrijk is. Ook delen we onze 5 favoriete manieren om structuur te creëren tijdens een online les of training, zodat je daar zelf direct mee aan de slag kunt!

Structuur, wat betekent het?

Volgens Wikipedia betekent structuur de manier waarop iets in elkaar zit. Het Van Dale woordenboek vult hierop aan dat structuur de manier is waarop een samengesteld geheel is opgebouwd. Als we dit betrekken op een live online setting, bijvoorbeeld een online les of een online training, dan kunnen we op basis hiervan concluderen dat structuur de manier is waarop een online les of training is opgebouwd en samengesteld. In een artikel gepubliceerd in 2012, waarin de mate van structuur werd onderzocht in relatie tot effectieve leerstrategieën en ervaringen van leerlingen, wordt structuur omschreven als de mate waarin een leerkracht de noodzakelijke informatie, hints en voorbeelden geeft, en hulp, feedback en begeleiding biedt door duidelijke verwachtingen, expliciete aanwijzingen en passende begeleiding. Structuur in een live online setting betekent dus eigenlijk de opbouw en samenstelling van informatie en begeleiding tijdens een sessie.

Structuur, waarom is het belangrijk?

Er zijn twee goede redenen waarom structuur in een online les of training belangrijk is. Allereerst speelt structuur een grote rol in de effectiviteit van een online les of training. Structuur in een online les of training biedt overzicht en houvast, zowel voor leerlingen en deelnemers als voor de docent en trainer. Dit vergroot het gevoel van veiligheid bij leerlingen of deelnemers. En zoals we hebben geleerd in de vorige blog “Onze favorieten op een rij: 5 verrassende live online kennismakingsvormen”, is het gevoel van veiligheid in de groep een vereiste voor het persoonlijk leerproces. Daarnaast zorgt structuur er ook voor dat leerlingen of deelnemers hun aandacht kunnen houden bij de online les of training. Onderzoek wijst uit dat na 10-15 minuten de aandacht snel verslapt. In een gestructureerde les of training, waarbij leerlingen/deelnemers afwisselend werken aan verschillende leerdoelen, behouden zij hun aandacht bij de online les of training.

Structuur, hoe creër je het?

We leggen je graag onze 5 favoriete manieren uit om structuur te creëren in een online les of training.

1. Opbouw

Structuur valt of staat met de opbouw van je online les of training! Probeer ervoor te zorgen dat je lessen of trainingssessies herkenbaar en vergelijkbaar zijn opgebouwd. Denk hierbij aan de lay-out: gebruik bijvoorbeeld hetzelfde template voor al je sessies, bespaard je ook nog een hoop tijd! De inhoud is nog belangrijker. Bij Learning Connected maken we gebruik van het ‘Kop Romp Staart model’. Dit model zorgt dat de inhoud van alle sessies volgens dezelfde – overzichtelijke – manier is opgebouwd, waarbij onderwerpen elkaar chronologisch opvolgen. Zo begin je met het verwelkomen van de leerlingen of deelnemers, pas je een informele kennismaking of opwarmer toe, neem je gezamenlijk de opbouw van de les, de onderwerpen en de doelen door en na een herhaling van de onderwerpen uit voorgaande lessen of sessies maak je de overstap naar een nieuw onderwerp. In de staart sluit je af met een samenvatting, een kennisquiz, een evaluatie en een vragenronde.

2. Huisregels

Zorg ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan en leerlingen en deelnemers weten wat er van ze verwacht door de online les of training te starten met de huisregels. Denk hierbij aan afspraken over het wel of niet meedoen met de camera aan, de microfoon aan of uit als je niet aan het woord bent, het stellen van vragen tussendoor of na afloop, enzovoorts. Herhaal de huisregels iedere les of trainingssessie kort en laat leerlingen of deelnemers aanvullen waar nodig.

huisregels online sessie of les voor structuur
Voorbeeld van huisregels in een live online sessie of les

3. Duidelijke instructie

Geef heldere en duidelijke instructies. Leg bijvoorbeeld uit hoe je wilt dat de leerlingen of deelnemers antwoorden geven op een vraag. Is dat via de publieke chat, de individuele chat, mondeling met de microfoon aan, door middel van hun hand opsteken of het gebruiken van de aanwijspijl? Leg ook duidelijk uit wat er moet gebeuren, hoeveel tijd er beschikbaar is en hoe ze bij jou terecht kunnen voor vragen. Bijvoorbeeld, “Jullie gaan straks 15 minuten uiteen in een breakout-room waarbij je in tweetallen aan de opdracht werkt. Als je vragen hebt, kun je mij uitnodigen in jullie breakout-room.”

4. Inchecken

Structuur werd eerder in deze blog al omschreven als het geheel van hulp, aanwijzingen en passende begeleiding. Om zeker te weten dat de gegeven aanwijzingen duidelijk zijn, en leerlingen of deelnemers begrijpen wat er van ze verwacht wordt en gemotiveerd zijn om mee te (blijven) doen, is het belangrijk dat je gedurende de les incheckt bij iedereen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de chat en laat iedereen een GIF’je of smiley sturen over hoe ze erbij zitten of hoe ze zich voelen over de les, het onderwerp of de opdracht. Ook kun je iedereen hun hand laten opsteken als antwoord op de vraag of ze het begrijpen, of ze enthousiast zijn, of ze het saai vinden, enzovoorts. Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van de camerabeelden en benoemen wat je ziet. Plan hier bewust tijd voor in en maak gebruik van de middelen en mogelijkheden die je hebt!

inchecken bij deelnemers online sessie structuur
Check hoe de deelnemers erbij zitten met bijvoorbeeld een slide met foto’s en de aanwijspijl

5. Ruimte voor vragen

Zoals in punt 2 al benoemd is het raadzaam om bewust tijd en ruimte in te plannen voor vragen. Probeer daarbij duidelijk aan te geven wanneer deze mogelijkheid er is. Voorkom dat leerlingen of deelnemers niet weten wat er van ze verwacht wordt en wanneer ze hun vragen kunnen stellen. Spreek van te voren met elkaar af wanneer hier ruimte voor is. Plan bijvoorbeeld na ieder onderwerp of iedere werkvorm een moment in voor vragen, of houdt hier aan het einde van de les tijd voor vrij. Ook kun je afspraken maken om na afloop een-op-een met iemand samen te zitten om zijn/haar vragen te bespreken. De overige leerlingen of deelnemers kunnen de les of sessie dan al verlaten.

Ga aan de slag en creër structuur in jouw online les of sessie

Kortom, er zijn allerlei verschillende manieren om je online les of training te structureren. Het is vooral belangrijk dat je let op de opbouw en samenstelling van je les en hoe je informatie goed overbrengt. Een docent of trainer die een gestructureerde live online sessie aanbiedt, zorgt ervoor dat leerlingen of deelnemers zich na afloop van de sessie zelfverzekerd voelen over hoe zij verder kunnen met het geleerde en positief terugkijken op de les of training. We hopen dat je dit met onze 5 favoriete manieren kunt bereiken in jouw online les of training!

Wil je meer leren over het creëren van structuur in jouw online les of training? We leren je er alles over in onze workshop structureren van jouw live online les of sessie. Ben je nieuwsgierig naar onze andere 5 favorieten? We schreven eerder over: