Links overslaan

Cultuursensitief werken

Kinderen met een niet-westerse achtergrond en psychische problemen ontvangen vaak niet op tijd hulp, en vaak ook niet de juiste hulp. Gemeente Rotterdam wilde hier iets aan doen. In 2015 ontwikkelden ze in samenwerking met Learning Connected, Pharos, Lucertis, i-Psy, MEE en ST-RAW de cursus ‘Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd’. Learning Connected begeleidde bij het proces van vormgeven van de training en bij het opleiden van de trainers om live online training te geven. Sinds 2016 hebben er al meer dan 600 professionals aan de training ‘Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd’ deelgenomen.

Positieve ervaringen

Na de eerste positieve ervaringen in 2016 en 2017 besloot ST-RAW de krachten te bundelen met twee andere Academische Werkplaatsen Jeugd, Inside Out in Nijmegen en AWJ Risicojeugd, en een subsidie aanvraag te doen bij ZonMw. Met deze subsidie konden er meer trainers opgeleid worden, konden in twee jaar tijd bijna 300 professionals uit 50 gemeenten de cursus volgen en werden er ook twee nieuwe, verdiepende cursussen ontworpen, namelijk: ‘Straatcultuur en social media gedrag bij risico-jeugd’ en ‘Omgaan met multi-probleem gezinnen’. Learning Connected zorgde voor het opleiden van de trainers, ondersteunde de deelnemers en begeleidde het ontwerpen van de themasessies.

Project StandUp

Hier bleef het niet bij. In 2018 startten Learning Connected en Youz, samen met drie Academische Werkplaatsen Jeugd, het door ZonMw gefinancierde project StandUp, waarbij zorgprofessionals een jaar lang (live) online intensieve begeleiding krijgen op het gebied van cultuursensitief werken. Deze zorgprofessionals volgden eerst de basistraining cultuursensitief werken en konden hierna een veelvoud aan themasessies volgen, met thema’s zoals multiprobleem-gezinnen, risicojeugd en social media, alternatieve geneeswijzen, identiteitsvorming en nog veel meer. De themasessies worden gegeven door experts en ervaringsdeskundigen die door Learning Connected zijn getraind.

LOL-training zelfredzaamheid en migratie-achtergrond

Ook ontwikkelden we een LOL-training voor jongeren met psychische problematiek en een migratie-achtergrond en voor ouders van deze doelgroep. Deze training ontwikkelden we in samenwerking met stichting Voorlichters Gezondheid, ervaringsdeskundige jongeren van het project Koplopers ST-RAW, partner Hogeschool Rotterdam en van het project hoofdzaken van de NJR. Het doel van deze trainingen is het bevorderen van zelfredzaamheid en herstel. In het voorjaar van 2020 is deze training aan verschillende groepen jongeren uit de doelgroep gegeven.

Opleiden ervaringsdeskundige tot LOL-spreker

Verder hebben we drie ervaringsdeskundige jongeren opgeleid tot LOL-spreker en zij ontwikkelden hun eigen LOL-training. Hierin delen deze jongeren hun expertise en ervaringen met professionals uit het veld van jeugdhulp en de wijkteams, wat diepe indruk maakt op de deelnemers.

Borgen van de trainingen en kennis

Om te zorgen dat de ontwikkelde trainingen en opgedane kennis niet verloren gaan, worden de trainingen voor professionals ook aangeboden via Study2Go, het live online leren platform voor professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. De cursussen die we ontwikkelden voor de jongeren met psychische problematiek en hun ouders, worden opgenomen in de Digi Poli Jeugd van Youz, zodat ook deze cursus op laagdrempelige wijze door deelnemers uit het hele land live online gevolgd kan blijven worden. In 2020 worden opnieuw alle ontworpen themasessies met ZonMw subsidie aangeboden aan een grote groep professionals binnen de jeugdhulp, gemeenten, wijkteams en onderwijs, binnen het project LOL met Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Ook blijft Learning Connected nog steeds betrokken in het proces om nieuwe themasessies te ontwerpen.

Kennis over cultuursensitiviteit toegankelijk maken

Met alle cursussen die zijn ontwikkeld en aangeboden, bieden wij professionals in de jeugdzorg, wijkteams, gemeenten en onderwijs de kans om zich te ontwikkelen in hun cultuursensitiviteit. Hierdoor kunnen zij beter inspelen op de problemen binnen hun doelgroep. Met de live online trainingen maken we kennis over het onderwerp meer toegankelijk en voor meer professionals beschikbaar. Zo werken we er samen met onze partners aan om kinderen met een niet-westerse achtergrond en psychische problemen beter te helpen.

 

Meer weten over dit project of de live online trainingen die wij aanbieden? Neem contact met ons op! We denken met u mee en bespreken graag de mogelijkheden.

Geïnteresseerd? Stuur ons direct een berichtje!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Of bereik ons op een andere manier: Klik hier