Skip links

Waarom het online klaslokaal meerwaarde biedt

Met de ingang van een nieuwe lockdown en de sluiting van de scholen is het online klaslokaal onmisbaar geworden. Dit roept waarschijnlijk veel vragen bij je op, zoals: Wat zijn de mogelijkheden van het online klaslokaal? En wat is de meerwaarde van het online klaslokaal ten opzichte van onderwijs op locatie? Lees vooral verder, want je zult je verbazen wat er allemaal mogelijk is in de wereld van live online communicatie.

Naast organisatorische voordelen heeft live online communicatie vooral onderwijskundige meerwaarde. Hester Hooijen, LOL-consultant bij Learning Connected, heeft al meer dan 15 jaar ervaring in het vak en legt de toegevoegde waarde van het online klaslokaal haarfijn uit.

Live beeldcommunicatie in het online klaslokaal

Kinderen in thuisquarantaine die via live beeldcommunicatie in het online klaslokaal toch aanwezig kunnen zijn op school. Profvoetballers van de VVCS Academy die naast hun drukke trainingsschema in de avonduren een volwaardige opleiding volgen met online lessen. Bijles voor leerlingen in de eigen woonkamer door de inzet van live beeldcommunicatie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het online ‘wel kan’! De inzet van live online beeldcommunicatie kan veel organisatorische problemen wegnemen en biedt een uitkomst op het moment dat leren in het traditionele klaslokaal niet toegankelijk of toereikend is. Hiermee vormt de praktische inzet van live beeldcommunicatie in het online klaslokaal een toegevoegd waarde binnen het onderwijs, zowel voor kinderen, jongeren als volwassen.

Kleinschalig onderwijs toegankelijk maken

Een tweede organisatorische winst zit in het kleinschalig onderwijs. Sommige specifieke opleidingen of cursussen zijn slechts voor een kleine doelgroep interessant. De ervaring leert dat bij gebrek aan aanmeldingen dergelijke opleidingen vaak worden geannuleerd of slechts op één locatie worden aangeboden waar de leerlingen of deelnemers vanuit alle windstreken naar toe dienen te komen, met lange reistijden als gevolg. Online lessen waarbij iedereen vanuit huis en eigen werkplek de sessies kan volgen, vormen hier een uitkomst.

Live online contact buiten de landsgrenzen

Live beeldcommunicatie maakt het eenvoudig kennis en ervaringen live uit het buitenland de klas binnen te halen. Experts, ervaringsdeskundigen en andere interessante sprekers van over de hele wereld kunnen via een videobelverbinding hun verhaal doen of zelfs demonstraties geven voor de webcam zonder daarvoor een lange reis te maken. Inspelen op actualiteiten wordt zo een stuk makkelijker. Met live beeldcommunicatie kun je letterlijk bovenop het nieuws zitten, door live contact te leggen met iemand ter plaatse of een deskundige. Een andere meerwaarde van online beeldcommunicatie is de mogelijkheid om plaatsen te bezoeken of gebeurtenissen mee te maken die normaliter niet of nauwelijks live bij te wonen zijn. Zoals het online live bezoeken van de wapenkamer van de politie, een rondleiding op een olieplatform midden op de oceaan of het meemaken van de geboorte van een dier in Artis! Oké, we dwalen hier even af. Maar, dit laat vooral zien dat live online communicatie voor uiteenlopende situaties en doeleinden kan worden ingezet.

Onderwijskundige meerwaarde van het online klaslokaal

Behalve vanuit organisatorisch oogpunt, heeft de inzet van live online communicatiemiddelen ook onderwijskundig veel meerwaarde. Zo is het relatief makkelijk om ‘mensen met een verhaal’ de klas in te halen. Het geleerde krijgt zo meer betekenis omdat de deelnemer de context kent. En meer betekenis = beter leren! Live beeldcommunicatie biedt extra mogelijkheden voor het aanbieden van afwisselende werkvormen, zoals: vraag en antwoord met een professional, waarnemen van een live gebeurtenis, (laten) demonstreren van een plaats of een voorwerp, opdrachten met gebruik van multimedia, het opzetten van competities tussen verschillende klassen, scholen, afdelingen of teams en toetsen aan de praktijk. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een bijkomend voordeel is ook dat live beeldcommunicatie meer mogelijkheden biedt om ouders, coaches of andere belanghebbenden actief te betrekken bij het leerproces van de lerende door hen online te laten meekijken met lessen.

Communicatievaardigheden ontwikkelen

Online beeldcommunicatie kan tevens helpen de communicatieve vaardigheden van de deelnemers te ontwikkelen. Beeldcommunicatie heeft een aantal beperkingen, zoals afstand tussen deelnemers, een smal blikveld, vervorming en afzwakking van het geluid en mogelijke vertraging. Positieve kant hiervan is dat de leerling  gedwongen wordt zich te focussen en effectief te communiceren, denk aan actief luisteren, scherp formuleren, snel to the point komen en zich aan afspraken houden.

Nog een laatste toevoeging…

Er zijn inmiddels flink wat organisatorische en onderwijskundige voordelen van het online klaslokaal benoemd! Maar we kunnen nog iets toevoegen. De inzet van het online klaslokaal maakt het mogelijk om tijdens een opleiding veel maar relatief korte contactmomenten in te plannen. Vooral voor bedrijven waar medewerkers het geleerde meteen in de praktijk moeten brengen, is dit een uitkomst. Je kunt als docent (bijvoorbeeld aan het begin van de ochtend) online een korte uitleg geven van de theorie, vervolgens de deelnemers met een praktijkopdracht de werkvloer opsturen, en aan het eind van de les weer samen inloggen om de ervaringen te bespreken. Hiermee leggen we een veel betere link tussen het theoretisch leren en praktijkgericht leren.

Ben je overtuigd?

Kortom, de inzet van het online klaslokaal is in veel situaties van toegevoegde waarde, zowel organisatorisch als onderwijskundig. Maak jij al gebruik van het online klaslokaal of ga je hiermee starten? Mooi. Dan ben je vast ook benieuwd naar hoe je dit het beste doet. Hou ‘m vast, we gaan er in de volgende blog op in!

Leave a comment