ROC Mondriaan Extra Strong

Met het project Extra Strong willen de scholen van Zorg en Welzijn van ROC Mondriaan de praktijk en het onderwijs voor hun studenten beter aan elkaar verbinden. Learning Connected is partner in het project Extra Strong en verantwoordelijk voor de ontwikkellijn Online Learning for Life, waarbij Learning Connected de implementatie van het Live Online Leren verzorgt.

Het Live Online Leren wordt op verschillende manieren toegepast. Zo wordt het bijvoorbeeld ingezet om laagdrempelig en locatie overstijgend bijlessen te geven. Docenten van verschillende vakken geven bijles via het online klaslokaal, waardoor studenten die daar behoefte aan hebben, vanuit huis of de praktijk aan kunnen sluiten op de momenten dat het hun uitkomt. Daarnaast wordt het Live Online Leren ingezet voor een betere begeleiding bij de beroepspraktijkvorming. Dankzij de online mogelijkheden is het voor studenten, docenten en praktijkbegeleiders makkelijker om contact met elkaar te leggen en op de hoogte te blijven. Maar het Live Online Leren wordt ook voor vele andere leuke projecten ingezet! Zo krijgen studenten bijvoorbeeld ook online rondleidingen door verschillende zorginstellingen, ter voorbereiding op hun stage en worden er in de avond verschillende lessen gegeven aan BBL studenten.

Intussen zijn er al vele docenten van ROC Mondriaan en meerdere praktijkbegeleiders van de verbonden zorginstellingen opgeleid tot LOL-trainer. Bijvoorbeeld van de Pieter van Foreest en Florence. Deze docenten en praktijkbegeleiders zetten samen met Learning Connected LOL met veel plezier en succes in de praktijk in! Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van LOL voor jouw organisatie of onderwijsinstelling, neem dan contact met ons op.

 StandUp

Project details

Het project StandUp is een vervolg op de cursus Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek migrantenjeugd dat is opgezet in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Het wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Het project richt zich op een sluitende aanpak bij jeugd met verward gedrag. De vraag naar dit project komt voort uit het doel om de escalatie naar ernstig probleemgedrag bij deze jongeren te kunnen voorkomen. Binnen twee jaar volgen 50 zorgprofessionals Live Online de cursus Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek migrantenjeugd, evenals de vervolgsessies Risicojeugd: straalcultuur en social media en Multiproblemgezinnen. Verder worden deze professionals middels Live Online Leren een jaar lang intensief begeleid bij de implementatie van interventies in de praktijk, door inzet van onder meer casuïstiekbesprekingen, intervisiesessies en themasessies.Ten tweede richt dit project zich op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid door het ontwikkelen van interventies in samenwerking met ouders en jongeren met een migratieachtergrond. Er worden twee Live Online trainingen ontwikkeld, een voor ouders van risicojongeren en een voor de jongeren zelf. 

Ernie van der Weg, senior beleidsmedewerker Gemeente Rotterdam: “Wij zijn enthousiast over Live Online Leren. Het is vernieuwend. Het biedt ons als gemeente de mogelijkheid om op flexibele tijden en op maat professionals van wijkteam en wijknetwerk op te leiden. De trainers die online de training verzorgen, komen van de jeugdhulporganisaties in Rotterdam.”

Bekijk de video hiernaast om een indruk te krijgen van een live online les.

Lucertis Digipoli Jeugd

Samen met Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie is Learning Connected bezig met het oprichten van een digitale poli. Dit houdt in dat kinderen én ouders van kinderen met bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis of met ADHD online hulp kunnen krijgen.

Na diagnose worden cliënten en hun ouders doorgestuurd naar de digitale poli. Cliënten kunnen bij de digitale poli online een volledige behandeling krijgen! Cliënten en ouders van cliënten kunnen bij de digitale poli terecht voor online psycho-educatie. Ouders kunnen ook terecht voor individuele ouderbegeleiding. Het gaat wel om cliënten waarbij het mogelijk is om in enkele online sessies voldoende hulp te bieden. Cliënten die geen behoefte hebben aan online hulp, of bij wie de problematiek ernstiger is, zullen op de normale wijze behandeld worden.

Er zijn verschillende behandelaren van Lucertis opgeleid tot gecertificeerd LOL-trainer. Dit houdt in dat zij in staat zijn om de vertaling te maken van offline naar online, en zo dus een behandeling om kunnen zetten naar een online versie en dus ook online goede begeleiding kunnen bieden.

×