Verwijzing naar LOL-cursussen ASS in wetenschappelijke publicatie

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een vroege signalering van kenmerken van autisme eraan zou kunnen bijdragen, dat kinderen met autisme beter leren om met hun beperkingen om te gaan. Hoe eerder autisme wordt gedetecteerd, hoe meer de effecten op de lange termijn, evenals de behandeluitkomsten, verbeterd kunnen worden (Filipek et al., 1999; Cox et al., 1999, Zwaigenbaum et al., 2015a).

Dit zou voor sommige kinderen dus kunnen betekenen dat een eerdere signalering ertoe leidt dat, wanneer ze eerder kunnen leren hoe ze met hun beperking om kunnen gaan, deze kinderen ook makkelijker mee kunnen komen in het onderwijs. Sommige studies hebben al een effect op de langere termijn aangetoond bij vroegtijdige interventies (Estes et al., 2015; Pickles et al., 2016 ). Het zou dus positief kunnen zijn voor kinderen als de diagnose op eerdere leeftijd gesteld kan worden.

Uit een ledenenquête van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, gehouden in 2008, blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen een ASS diagnose krijgen rond het zevende levensjaar ligt, en dat terwijl het eerste vermoeden van ASS op een leeftijd van 5,3 jaar naar voren komt (Gezondheidsraad, 2009). Dit zou dus vlotter kunnen.

Om te beantwoorden aan deze behoefte is de werkgroep ‘Transities in het onderwijs; meer weten en beter handelen’ opgezet. Deze werkgroep is een onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut en uitgevoerd door Sarr Expertisecentrum Autisme afdeling jeugd (onderdeel van Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie). In deze werkgroep zijn online educatiemodules ontwikkeld voor jeugdartsen, docenten en ouders, welke onder andere gericht zijn op het verbeteren van vroegsignalering van autisme.

Binnen deze projectgroep richt men zich op ouders, docenten én Jeugdgezondheidszorg (JGZ)- medewerkers, omdat deze groepen een belangrijke rol spelen bij de vroege signalering van autisme. Uit cijfers van de Gezondheidsraad (2009) bleek namelijk ook dat professionals in de jeugdzorg over het algemeen nog weinig kennis hebben van ASS en over weinig geschikte instrumenten beschikken om een eventueel vermoeden te toetsen. Met het oog hierop zijn onder meer, in samenwerking met Learning Connected en Study2Go, een e-learning en twee live online cursussen ontworpen voor JGZ-medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs, namelijk:

(Vroeg)signalering van autisme in de JGZ
Basiskennis en signalering ASS voor leerkrachten
Omgaan met autisme in de klas

Deze cursussen zijn nu ook genoemd in recent gepubliceerd een wetenschappelijke artikel van Pijl et al. (2017) over de vroegsignalering van ASS en het effect hiervan. In het artikel wordt benoemd hoe belangrijk het is voor de vroegsignalering van ASS dat kennis beschikbaar en toegankelijk is voor zorgprofessionals. E-health (Electronic health, zoals e-learning of LOL-cursussen) zou een rol kunnen spelen in het creëren van bewustzijn van ASS en bovendien in het up-to-date houden van kennis over ASS.

In het artikel wordt omschreven hoe professionals in de e-learning kunnen leren over de vroege signalen van ASS, hoe de LOL-cursussen ruimte bieden voor het behandelen van case studies en dat professionals tijdens de LOL-cursussen live online ondersteuning krijgen van een expert op het gebied van ASS.

‘Also, e-learning and live online learning (LoL) modules are being developed. The e-learning module teaches professionals about the early signs of ASD, whereas the LoL module involves the discussion of specific case studies of the professionals themselves in a virtual online classroom and with the support of an experienced clinician (Oosterling et al., 2016; Van’t Hof et al., 2017).’

Nieuwsgierig naar het hele artikel? Je kunt de publicatie hier lezen.

Wil je meer weten over de cursussen? Klik dan hier, bekijk de website van Study2Go of neem contact met ons op via: +31 (0)20 244 15 62 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 18.00) of contact@study2go.nl.

Referenties:

Cox, A., Klein, K., Charman, T., Baird, G., Baron-Cohen, S., Swettenham, J.,. . . Wheelwright, S. (1999). Autism Spectrum Disorders at 20 and 42 Months of Age: Stability of Clinical and ADI-R Diagnosis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 719-732.

Estes A, Munson J, Rogers SJ, et al. (2015). Long-term outcomes of early intervention in 6-year-old children with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 54: 580–587.

Filipek, P. A., Accardo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr, E. H., Dawson, G., Gordon, B.,. . . Volkmar, F. R. (1999). The Screening and Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(6),439-484.

Pijl, M. K. J., Buitelaar, J. K., De Korte, M. W. P., Rommelse, N. N. J., Oosterling, I. J. (2017). Sustainability of an early detection program for autism spectrum disorder over the course of 8 years. Autism, Radboud University Medical: 1-7.

Gezondheidsraad. (2009). Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.

Pickles A, Le Couteur A, Leadbitter K, et al. (2016) Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial. The Lancet 375: 2152–2160.

Zwaigenbaum L, Bauman ML, Choueiri R, et al. (2015a) Early intervention for children with autism spectrum disorder under 3 years of age: recommendations for practice and research. Pediatrics 136(Suppl. 1): S60–S81.

Symposium Online Learning for Life

Donderdag 25 januari was het zover, een symposium van het project Extra Strong van ROC Mondriaan. Binnen het project Extra Strong worden er verschillende projecten via LOL gedraaid. Het thema van het symposium was dan ook ‘Online Learning for Life’!

Het symposium was een enorm succes! In drie verschillende workshops hebben bezoekers van het symposium; professionals in de zorg en in het onderwijs, kennis kunnen maken met LOL.

LOL in de praktijk

In de workshop LOL in de praktijk lieten Katinka van den Berg (Parnassia) en onze Hester zien dat er nog veel meer LOL te beleven is buiten het schoolgebouw. De Parnassia Groep en Learning Connected werken al heel wat jaren samen met als doel zorg, onderwijs en praktijk op verschillende vlakken te verbinden. Een paar voorbeelden hiervan zijn de volgende:

  • In Study2Go volgen professionals live online bijscholing en trainingen op het gebied van GGZ, verslavingsproblematiek en cultuursensitief handelen. Al deze LOL-trainingen worden gegeven door de specialisten binnen de Parnassia Groep;
  • Patiënten, ouders en zorgverleners ontmoeten elkaar Live Online in Close2Care;
  • Voor jongeren die wegens psychische problemen niet meer naar school gaan, is er samen met Lucertis en docenten van ROC Mondriaan een mooi traject opgezet. In twee succesvolle pilots werden deze jongeren in staat gesteld toch onderwijs te volgen, maar nu in het live online klaslokaal. Even geen patiënt maar gewoon weer leerling.

Een volgende stap is het bieden van onderwijs en ondersteuning aan ZIC-leerlingen. Eén van de afdelingen waar leerlingen van ROC Mondriaan tijdens hun opleiding geplaatst kunnen worden, is het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia. Een vooruitstrevende leerafdeling, die als het ware gerund wordt door leerlingen en stagiaires van de verpleegkunde opleidingen. Uiteraard worden zij gecoacht door werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten. Binnenkort dus ook… via LOL!

LOL in het onderwijs

De tweede workshop ging over LOL in het onderwijs. Hoe ziet een live online les er eigenlijk uit? Hoe zorg je ervoor als docent dat er voldoende afwisseling en interactie in de les zit?

In deze workshop namen geïnteresseerden plaats achter een laptop en kregen op afstand een écht lesje van de (LOL)-docenten Jeanette van Overloop en Roel Gielen. Jeanette gaf een les in de gevolgen van zout en Roel gaf een les medisch rekenen. Op deze manier konden deelnemers zelf ervaren hoe het is om op deze wijze les te krijgen en maakten ze kennis met een variatie aan live online werkvormen.

Al 29 docenten en begeleiders uit onderwijs en praktijk zijn opgeleid om op deze manier les te geven, en komende maand komen er nog twee nieuwe groepen bij met in totaal 11 nieuwe LOL-trainers. Roel Gielen volgt momenteel de opleiding tot LOL-docent en zal dit gaan inzetten voor lessen medisch rekenen. Hij werkt nu als docent op de school voor Zorg en Welzijn Leiden. Jeanette was een van de eerst opgeleide LOL-trainers en geeft nu al continu lessen op deze manier, gemiddeld een les per week! Jeanette geeft lessen waarbij studenten vanuit huis, soms ook in de avonduren, verpleegkundig gerelateerde vakken kunnen volgen. Feedback van de studenten is dat ze deze manier van onderwijs erg prettig vinden, omdat ze op rustige momenten van de dag gefocust de les kunnen volgen. Dit soms in gezelschap van huisdieren en kinderen op bed.

LOL in de BPV

De laatste workshop ging over LOL in de BPV (beroepspraktijkvorming). Met BPV wordt onderwijs bedoeld dat plaatsvindt in een bedrijf of organisatie. Het valt niet altijd mee voor de leerlingen die stage lopen om deze link tussen leren en werken te leggen. Wat wordt er van hen verwacht en wat kunnen zij verwachten? Eenmaal aan het werk is het soms lastig om scherp te blijven op hetgeen ze dienen te leren in de praktijk en niet te verzanden in de dagelijkse routine op de werkvloer.

Een goede ondersteuning vanuit zowel de school als vanuit de praktijk is onmisbaar. Docenten en praktijkopleiders zoeken daarom voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om leerlingen beter en effectiever te begeleiden en hen de ondersteuning te bieden die nodig is.

Verschillende experimenten met LOL in de BPV zijn nu in gang gezet om de afstand tussen het onderwijs en de praktijk te overbruggen. Enerzijds door leerlingen al voordat ze op stage gaan, beter voor te bereiden op de praktijk en hen live en online kennis te laten maken met de stageplek. Anderzijds door de leerlingen tijdens de stage regelmatiger live en online begeleiding te bieden vanuit school.

In deze workshop bekeken we deze initiatieven. Zo zagen we op afstand hoe een leerling bij een andere leerling de bloedsuikerspiegel mat. De begeleiding vanuit de stage was aanwezig en op afstand kon de docent van de leerling meekijken! Verder spraken we met verschillende leerlingen over de mogelijkheden van LOL en spraken we met praktijkopleiders en opleidingsadviseurs en konden we zien hoe zij LOL nu al inzetten.

Zelf nieuwsgierig geworden naar LOL?

Zoals je op de website en op onze blog kunt lezen, zijn er vele manieren om LOL in te zetten. Kijk vooral eens verder! Ben je zelf nieuwsgierig geworden naar LOL en zou je het ook wel willen ervaren? Neem contact met ons op, of schrijf je in voor een demo!

Klik hier om je in te schrijven voor de demo

De behoefte aan meer LOL bij het leren

Balans tussen werk/leren en privé

In de open en dynamische leefomgeving van vandaag de dag, heeft een groot deel van de mensen een voorkeur voor een flexibel leersysteem, waarin leren, werk en familie makkelijker gecombineerd kunnen worden. Werknemers van nu zijn veel minder geneigd om hun werk-privé balans op te geven dan de vorige generaties. Dat men hier minder toe geneigd is, heeft onder andere te maken met de psychologische relatie tussen werknemer en werkgever. Er is in deze tijd sprake van een meer gelijkwaardige relatie, waarbij de werkgever en de werknemer elkaar iets te bieden hebben (Jones, Burke, & Westman, 2006) en de werknemer hier een grotere stem in heeft dan voorheen.

Een leven lang leren

Verder is het voor werkgevers van belang dat medewerkers up-to-date en breed inzetbaar zijn. In het onderzoek van Van Dam, Van Der Heijden, & Schyns uit 2006 wordt hierover geschreven. Er wordt verteld hoe door de voortdurende veranderingen in en rond organisaties en door de nadruk op employability de aandacht voor de individuele ontwikkeling van medewerkers de laatste jaren is toegenomen. Met employability wordt bedoeld dat er van medewerkers wordt verwacht dat ze meegroeien met hun bedrijf en/of vakgebied en dat ze dus ook in de toekomst optimaal inzetbaar zullen zijn. Het ontwikkelen van medewerkers wordt niet langer als incidenteel gezien, maar wordt als een continu proces opgevat.

Een vraag naar een andere vorm van onderwijs

Het is de vraag of de huidige manier van opleiden of trainen hier nog geschikt voor is. Bedrijven willen hun personeel zo op kunnen leiden dat de praktijk dichtbij het geleerde blijft en het geleerde snel in de praktijk kan worden gebracht. Ook moeten cursussen een hoog leerrendement hebben, zodat de werknemer niet te veel uren van zijn/haar werk weg hoeft te zijn. De werknemer wil bovendien niet te veel van zijn/haar vrije tijd moeten inleveren. Een klassikale training, waarbij de werknemer een eind moet reizen en bovendien een dag van werk mist, is niet altijd meer de ideale oplossing. Zo zetten steeds meer organisaties in deze tijd de e-learning in als manier van opleiden, maar helaas mist hier wel het contact met de expert of met collega’s, juist die interactie die zo waardevol is voor het leerproces!

LOL

Live Online Leren biedt hier een oplossing. De Live Online Leren methode, oftewel de LOL-methode, is een innovatieve didactiek waarin de voordelen van e-learning en klassikaal onderwijs bijeenkomen; het kan op elke gewenste locatie (thuis, op het werk of op vakantie), maar mét live interactie tussen de expert en de cursisten (voordeel van klassikaal onderwijs).

De expert en de deelnemers ontmoeten elkaar in een online klaslokaal. Buiten de live sessies om maken de deelnemers huiswerkopdrachten in de leeromgeving of gaan in de praktijk aan de slag met dát wat ze in de sessie hebben geleerd.  Door de klassikale bijeenkomsten te vervangen door kortere live online sessies kan er voor iedere training een juiste mix gevonden worden tussen begeleid leren, zelfstudie en praktijkopdrachten.

Zo kan een cursist bijvoorbeeld tussen negen en tien uur in de ochtend een live sessie volgen, een eigen casus inbrengen, advies krijgen van de expert, en na de live sessie meteen met de casus aan de slag gaan in de praktijk. Dankzij het Live Online Leren komen theorie en praktijk veel dichter bij elkaar en is het beter in te passen in de dynamische leefomgeving van vandaag de dag.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe vorm van leren? Bekijk dan ons cursusaanbod, word zelf LOL-trainer of neem deel aan de gratis live demo.

 

 

 

 

 

 

 

 

LOL voor voortijdig schoolverlaters

Voor jongeren die net wat extra ondersteuning nodig hebben

Jongeren met psychische problemen, zoals adhd, autisme en verslaving, lopen een grotere kans om zonder startkwalificatie school te verlaten. Om het aantal voortijdige schoolverlaters binnen deze kwetsbare groep en onder jongeren die om andere redenen nu helemaal geen onderwijs ontvangen, tegen te gaan, wordt de LOL-methode ingezet. Learning Connected heeft de zorginstellingen Brijder Jeugd en Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie en onderwijsinstelling ROC Mondriaan samengebracht om deze jongeren weer onderwijs te kunnen bieden.

Het doel: via de Online School deze jongeren weer te laten wennen aan het schoolproces, zodat ze makkelijker terug kunnen keren naar het onderwijs. Om zo uiteindelijk een startkwalificatie te behalen.

Online school

Jongeren loggen vanuit de kliniek op hun tablet in en komen in de Online School. Hier vinden ze onder meer hun lesmaterialen, huiswerkopdrachten en een virtueel online klaslokaal. De docent logt in vanaf een zelf gekozen locatie (thuis of op het werk). In de virtuele klas ontmoeten de jongeren en de docent elkaar live. Via een computer met webcam en koptelefoon hebben zij contact met elkaar. De interactie staat centraal. Tijdens de les wordt samengewerkt op het whiteboard, videomateriaal bekeken, huiswerkopdrachten nabesproken en gaan de jongeren in groepjes aan de slag met opdrachten. Na afloop van de les gaat het leren door binnen de Online School en blijven de jongeren met elkaar en de docent in de contact.

Het project

Vanaf 2 mei 2016 krijgen jongeren van verslavingskliniek Mistral Detox (Brijder Jeugd) en GGZ kliniek De Jutters afdeling Zilvermeeuw (Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie) les via de Online School. Zij volgen de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Burgerschap. Zowel de jongeren, de docenten als de begeleiders geven aan het niet alleen heel leerzaam te vinden maar ook veel LOL te hebben in het leren binnen de Online School!

In de media: LOL in de Online School!

Bekijk hieronder de verschillende publicaties en lees meer over het project en de ervaringen van de jongeren.

Bekijk het verhaal van Samira* die is opgenomen bij de Jutters afdeling Zilvermeeuw:


Metro

 

Lees het verhaal van Sjaak* die 8 weken is opgenomen bij de verslavingskliniek Mistral van Brijder Jeugd. Klik hier!

vrouw-logo

 

Ook Melissa* vertelt haar verhaal in het weekendtijdschrift VROUW van de telegraaf, lees het verhaal hier!

* De namen van de jongeren uit de klinieken zijn uit privacy overwegingen fictief.