Afsluiting tweede pilot vroegtijdig schoolverlaters

Online les

In maart en april van dit jaar hebben drie jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, les gekregen middels het Live Online Leren. Dit was alweer het tweede project in samenwerking met De Jutters, Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ROC-Mondriaan waarin jongeren die nu geen onderwijs ontvangen, online les kregen (zie voor meer informatie de blog van 20 oktober 2016).

Weer even leerling zijn

De jongeren hebben les gekregen in Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Elke week kwamen de jongeren twee keer online, waar ze verschillende docenten hebben ontmoet en op een interactieve manier bijgespijkerd zijn in de genoemde vakken. De jongeren gaven in de evaluatie aan de lessen leuk te hebben gevonden, want de docenten waren aardig en het gaf ze het gevoel weer even leerling te zijn.

Een online speurtocht

Na de verschillende lessen hebben de jongeren, op eigen verzoek, in april nog een online speurtocht gedaan. Onderdelen van de speurtocht waren een online spelletje en verschillende vragen die de jongeren moesten beantwoorden met hulp van internet, over rap, gedichten en techniek. Dit waren onderwerpen waar ze zelf extra geïnteresseerd in waren!

Succesvol afgerond

Omdat de jongeren tijdens het project zo hun best gedaan hebben, moest hier natuurlijk wel een beloning op volgen. Gister is het project officieel afgerond. De jongeren hebben een diploma en een cadeau ontvangen. Twee van de jongeren gaven aan binnenkort weer verder te gaan met een opleiding, wat een goed nieuws! Wij zijn ontzettend trots op alle drie de deelnemers!

 

Online psycho-educatie voor ouders van kinderen met ADHD

In de veilige, alledaagse omgeving bezig zijn met je behandeling

Dankzij Close2Care is het nu mogelijk. Close2Care is een digitale poli, waarbij ouders vanuit huis, interactief, online en met face-to-face contact psycho-educatie kunnen ontvangen. Op deze manier sluit de zorg beter aan op de huidige tijd. Bovendien worden kosten en tijd hiermee bespaard.

Minder lang op de wachtlijst

Om psycho-educatie te kunnen ontvangen, staan ouders vaak eerst geruime tijd op een wachtlijst. Wachtlijsten ontstaan omdat er een locatie geregeld moet worden en omdat er groepen gevormd moeten worden, vaak het liefst van ouders van kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd. Dankzij Close2Care kunnen ouders uit het hele land aansluiten bij een groep, waardoor groepen veel sneller gevormd kunnen worden.

Geen oppas meer

De eerste groep voor ouders van kinderen met ADHD is gestart in december 2016. Intussen zijn er al verschillende online groepen geweest en staan er weer meer op de planning. De groepen stromen snel vol. Voor ouders is de online psycho-educatie een zeer waardevol alternatief op de normale groepen, omdat ouders nu niet meer hoeven te reizen naar de plek van behandeling, omdat ze geen oppas hoeven te regelen voor hun kinderen en omdat ze niet op werk hoeven uit te leggen waar ze heen gaan. Daarnaast vinden ouders het ook erg prettig om samen bij de psycho-educatie aanwezig te kunnen zijn, in plaats van dat één ouder thuis moet blijven bij de kinderen om later door de andere ouder op de hoogte te worden gebracht.

Behandelaren worden opgeleid tot LOL-trainer

Om ervoor te zorgen dat de behandelaren de psycho-educatie online kunnen geven, krijgen zij een training van Learning Connected. Hierin leren zij de basisprincipes van het Live Online Learning.

Dit project is een samenwerking tussen Learning Connected en Lucertis / De Jutters Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Voor meer informatie, klik hier, of neem contact op met Aniek van Bussel, GZ-psycholoog: a.vanbussel@lucertis.nl

LOL voor voortijdig schoolverlaters

Voor jongeren die net wat extra ondersteuning nodig hebben

Jongeren met psychische problemen, zoals adhd, autisme en verslaving, lopen een grotere kans om zonder startkwalificatie school te verlaten. Om het aantal voortijdige schoolverlaters binnen deze kwetsbare groep en onder jongeren die om andere redenen nu helemaal geen onderwijs ontvangen, tegen te gaan, wordt de LOL-methode ingezet. Learning Connected heeft de zorginstellingen Brijder Jeugd en Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie en onderwijsinstelling ROC Mondriaan samengebracht om deze jongeren weer onderwijs te kunnen bieden.

Het doel: via de Online School deze jongeren weer te laten wennen aan het schoolproces, zodat ze makkelijker terug kunnen keren naar het onderwijs. Om zo uiteindelijk een startkwalificatie te behalen.

Online school

Jongeren loggen vanuit de kliniek op hun tablet in en komen in de Online School. Hier vinden ze onder meer hun lesmaterialen, huiswerkopdrachten en een virtueel online klaslokaal. De docent logt in vanaf een zelf gekozen locatie (thuis of op het werk). In de virtuele klas ontmoeten de jongeren en de docent elkaar live. Via een computer met webcam en koptelefoon hebben zij contact met elkaar. De interactie staat centraal. Tijdens de les wordt samengewerkt op het whiteboard, videomateriaal bekeken, huiswerkopdrachten nabesproken en gaan de jongeren in groepjes aan de slag met opdrachten. Na afloop van de les gaat het leren door binnen de Online School en blijven de jongeren met elkaar en de docent in de contact.

Het project

Vanaf 2 mei 2016 krijgen jongeren van verslavingskliniek Mistral Detox (Brijder Jeugd) en GGZ kliniek De Jutters afdeling Zilvermeeuw (Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie) les via de Online School. Zij volgen de vakken Nederlands, Engels, rekenen en Burgerschap. Zowel de jongeren, de docenten als de begeleiders geven aan het niet alleen heel leerzaam te vinden maar ook veel LOL te hebben in het leren binnen de Online School!

In de media: LOL in de Online School!

Bekijk hieronder de verschillende publicaties en lees meer over het project en de ervaringen van de jongeren.

Bekijk het verhaal van Samira* die is opgenomen bij de Jutters afdeling Zilvermeeuw:


Metro

 

Lees het verhaal van Sjaak* die 8 weken is opgenomen bij de verslavingskliniek Mistral van Brijder Jeugd. Klik hier!

vrouw-logo

 

Ook Melissa* vertelt haar verhaal in het weekendtijdschrift VROUW van de telegraaf, lees het verhaal hier!

* De namen van de jongeren uit de klinieken zijn uit privacy overwegingen fictief.