Skip links

LOL met Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Al sinds 2015 krijgen professionals de kans om zich via LOL te ontwikkelen op het gebied van cultuursensitief werken. Dit kwam voort uit het probleem dat kinderen met een niet-westerse achtergrond en psychische problemen vaak niet op tijd de juiste hulp ontvangen. We ontwikkelden de cursus ‘Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd’. Dit was het vertrekpunt voor nog veel meer mooie trainingen, themasessies en samenwerkingen.

In 2020 worden opnieuw alle ontworpen themasessies binnen het project LOL met Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd met ZonMw subsidie aangeboden aan een grote groep professionals binnen de jeugdhulp, gemeenten, wijkteams en onderwijs. Zo krijgen professionals de kans om zich te blijven ontwikkelen op het gebied van cultuursensitiviteit binnen hun werk. Ook blijft de kennis en het ontwikkelde materiaal van de afgelopen jaren geborgd. We brengen je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Enthousiaste reacties

Sinds begin dit voorjaar zijn wij druk bezig met dit project. Alle themasessies zijn aangeboden aan een groep van 70 professionals. Ook trainden we nieuwe experts tot LOL-spreker en ontwierpen deze experts in samenwerking met Learning Connected nieuwe themasessies, die per september worden aangeboden. De themasessies werden in de afgelopen maanden druk bezocht. Uit de eerste evaluaties komen de volgende positieve reacties:

  • 93% van de deelnemers geeft aan dat ze hetgeen ze in de themasessies hebben geleerd ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen inzetten. Ze geven aan vooral meer bewust te zijn van cultuursensitieve zaken en een andere houding aan te nemen in gesprekken met cliënten.
  • 79% van de deelnemers geeft de inhoud van de themasessies een 8 of hoger!
  • 57% van de deelnemers geeft het Live Online Leren als manier van kennis opdoen en uitwisselen een 8. 29% geeft zelfs een 9!

Project StandUp

Verder ontwierpen we tijdens het project StandUp, de voorloper op LOL met de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, in 2019 twee cursussen voor jongeren met psychische problematiek en een migratie-achtergrond en de ouders van deze doelgroep. In het voorjaar gaven we deze training aan maar liefst vijf groepen! Deze trainingen ontwikkelden we in samenwerking met stichting Voorlichters Gezondheid, ervaringsdeskundige jongeren van het project Koplopers ST-RAW, partner Hogeschool Rotterdam en van het project hoofdzaken van de NJR. Het doel van deze trainingen is het bevorderen van zelfredzaamheid en herstel. Ook hierop kwamen zeer positieve reacties van de jongeren die deelnamen. Dit najaar bieden we deze cursussen opnieuw aan voor nieuwe groepen!

Wil je meer weten over cultuursensitief werken? Klik hier. Of neem contact op met projectleider Kristel Logghe.

Leave a comment