Verwijzing naar LOL-cursussen ASS in wetenschappelijke publicatie

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een vroege signalering van kenmerken van autisme eraan zou kunnen bijdragen, dat kinderen met autisme beter leren om met hun beperkingen om te gaan. Hoe eerder autisme wordt gedetecteerd, hoe meer de effecten op de lange termijn, evenals de behandeluitkomsten, verbeterd kunnen worden (Filipek et al., 1999; Cox et al., 1999, Zwaigenbaum et al., 2015a).

Dit zou voor sommige kinderen dus kunnen betekenen dat een eerdere signalering ertoe leidt dat, wanneer ze eerder kunnen leren hoe ze met hun beperking om kunnen gaan, deze kinderen ook makkelijker mee kunnen komen in het onderwijs. Sommige studies hebben al een effect op de langere termijn aangetoond bij vroegtijdige interventies (Estes et al., 2015; Pickles et al., 2016 ). Het zou dus positief kunnen zijn voor kinderen als de diagnose op eerdere leeftijd gesteld kan worden.

Uit een ledenenquête van de Nederlandse Vereniging voor Autisme, gehouden in 2008, blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen een ASS diagnose krijgen rond het zevende levensjaar ligt, en dat terwijl het eerste vermoeden van ASS op een leeftijd van 5,3 jaar naar voren komt (Gezondheidsraad, 2009). Dit zou dus vlotter kunnen.

Om te beantwoorden aan deze behoefte is de werkgroep ‘Transities in het onderwijs; meer weten en beter handelen’ opgezet. Deze werkgroep is een onderdeel van de Academische Werkplaats Autisme Reach-Aut en uitgevoerd door Sarr Expertisecentrum Autisme afdeling jeugd (onderdeel van Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie). In deze werkgroep zijn online educatiemodules ontwikkeld voor jeugdartsen, docenten en ouders, welke onder andere gericht zijn op het verbeteren van vroegsignalering van autisme.

Binnen deze projectgroep richt men zich op ouders, docenten én Jeugdgezondheidszorg (JGZ)- medewerkers, omdat deze groepen een belangrijke rol spelen bij de vroege signalering van autisme. Uit cijfers van de Gezondheidsraad (2009) bleek namelijk ook dat professionals in de jeugdzorg over het algemeen nog weinig kennis hebben van ASS en over weinig geschikte instrumenten beschikken om een eventueel vermoeden te toetsen. Met het oog hierop zijn onder meer, in samenwerking met Learning Connected en Study2Go, een e-learning en twee live online cursussen ontworpen voor JGZ-medewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs, namelijk:

(Vroeg)signalering van autisme in de JGZ
Basiskennis en signalering ASS voor leerkrachten
Omgaan met autisme in de klas

Deze cursussen zijn nu ook genoemd in recent gepubliceerd een wetenschappelijke artikel van Pijl et al. (2017) over de vroegsignalering van ASS en het effect hiervan. In het artikel wordt benoemd hoe belangrijk het is voor de vroegsignalering van ASS dat kennis beschikbaar en toegankelijk is voor zorgprofessionals. E-health (Electronic health, zoals e-learning of LOL-cursussen) zou een rol kunnen spelen in het creëren van bewustzijn van ASS en bovendien in het up-to-date houden van kennis over ASS.

In het artikel wordt omschreven hoe professionals in de e-learning kunnen leren over de vroege signalen van ASS, hoe de LOL-cursussen ruimte bieden voor het behandelen van case studies en dat professionals tijdens de LOL-cursussen live online ondersteuning krijgen van een expert op het gebied van ASS.

‘Also, e-learning and live online learning (LoL) modules are being developed. The e-learning module teaches professionals about the early signs of ASD, whereas the LoL module involves the discussion of specific case studies of the professionals themselves in a virtual online classroom and with the support of an experienced clinician (Oosterling et al., 2016; Van’t Hof et al., 2017).’

Nieuwsgierig naar het hele artikel? Je kunt de publicatie hier lezen.

Wil je meer weten over de cursussen? Klik dan hier, bekijk de website van Study2Go of neem contact met ons op via: +31 (0)20 244 15 62 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 18.00) of contact@study2go.nl.

Referenties:

Cox, A., Klein, K., Charman, T., Baird, G., Baron-Cohen, S., Swettenham, J.,. . . Wheelwright, S. (1999). Autism Spectrum Disorders at 20 and 42 Months of Age: Stability of Clinical and ADI-R Diagnosis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 719-732.

Estes A, Munson J, Rogers SJ, et al. (2015). Long-term outcomes of early intervention in 6-year-old children with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 54: 580–587.

Filipek, P. A., Accardo, P. J., Baranek, G. T., Cook Jr, E. H., Dawson, G., Gordon, B.,. . . Volkmar, F. R. (1999). The Screening and Diagnosis of Autistic Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(6),439-484.

Pijl, M. K. J., Buitelaar, J. K., De Korte, M. W. P., Rommelse, N. N. J., Oosterling, I. J. (2017). Sustainability of an early detection program for autism spectrum disorder over the course of 8 years. Autism, Radboud University Medical: 1-7.

Gezondheidsraad. (2009). Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.

Pickles A, Le Couteur A, Leadbitter K, et al. (2016) Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised controlled trial. The Lancet 375: 2152–2160.

Zwaigenbaum L, Bauman ML, Choueiri R, et al. (2015a) Early intervention for children with autism spectrum disorder under 3 years of age: recommendations for practice and research. Pediatrics 136(Suppl. 1): S60–S81.

Het eerste LOL-symposium!

De kennis van vandaag is morgen alweer oud nieuws. Van organisaties en medewerkers vraagt dit dat ze constant up to date blijven van de laatste trends en ontwikkelingen.

Hoe hou je als organisatie de kennis en de vaardigheden van je mensen up to date? Hoe zorg je als opleider voor kwalitatief echt goed onderwijs zonder dat dit de organisatie of de mensen teveel belast? Hoe zet je online leermiddelen optimaal in zonder de mensen en de leerresultaten uit het oog te verliezen?

De trouwe lezer van deze blogs, heeft er al vaak iets over kunnen lezen: Live Online Leren biedt de oplossing. De LOLmethodiek is de enige methode die de voordelen van afstandsleren combineert met de voordelen van klassikale trainingen. LOL = Leren met de interactie die je gewend bent uit een klassikale les, maar dan online!

Voor wie?

Ben jij verantwoordelijk voor de opleidingsvisie of het opleidingsbeleid binnen jouw organisatie? Denk jij bijvoorbeeld wel eens na over hoe je jouw werknemers kunt laten bijscholen of trainen, zonder dat je ze meteen een hele dag kwijt bent? Of wil jij, als opleidingsinstituut of trainingsbureau, weten hoe je jouw cursisten beter kunt bereiken? Of zie jij de voordelen van een e-learning, MOOC of webinar, maar mis jij hier de interactie met je cursisten?

Op 14 juni 2018 houden wij het eerste symposium Live Online Leren. Dit is de ideale gelegenheid om gratis kennis te maken met de enige methodiek die aansluit bij de huidige eisen van de maatschappij. Mis deze kans dus niet en meld je direct aan!

Verschillende key-speakers en ervaringsdeskundigen zullen op deze dag hun LOL-ervaringen met je delen en antwoord geven op de volgende vragen:

 • Live Online Leren als nieuwe opleidingsmethodiek
 • Hoe sluit het Live Online Leren aan bij de opleidingsbehoeften van deze tijd?
 • Wat kan Live Online Leren jouw organisatie bieden?
 • Hoe wordt Live Online Leren nu al ingezet binnen het onderwijs, de zorg en HRD?
 • Het belang van het certificeren van experts om als gecertificeerd LOL-trainer expertise te delen.

Meld je nu hier gratis aan en kom meer te weten over onze LOL-methodiek!

We zien je graag op 14 juni!

Symposium Online Learning for Life

Donderdag 25 januari was het zover, een symposium van het project Extra Strong van ROC Mondriaan. Binnen het project Extra Strong worden er verschillende projecten via LOL gedraaid. Het thema van het symposium was dan ook ‘Online Learning for Life’!

Het symposium was een enorm succes! In drie verschillende workshops hebben bezoekers van het symposium; professionals in de zorg en in het onderwijs, kennis kunnen maken met LOL.

LOL in de praktijk

In de workshop LOL in de praktijk lieten Katinka van den Berg (Parnassia) en onze Hester zien dat er nog veel meer LOL te beleven is buiten het schoolgebouw. De Parnassia Groep en Learning Connected werken al heel wat jaren samen met als doel zorg, onderwijs en praktijk op verschillende vlakken te verbinden. Een paar voorbeelden hiervan zijn de volgende:

 • In Study2Go volgen professionals live online bijscholing en trainingen op het gebied van GGZ, verslavingsproblematiek en cultuursensitief handelen. Al deze LOL-trainingen worden gegeven door de specialisten binnen de Parnassia Groep;
 • Patiënten, ouders en zorgverleners ontmoeten elkaar Live Online in Close2Care;
 • Voor jongeren die wegens psychische problemen niet meer naar school gaan, is er samen met Lucertis en docenten van ROC Mondriaan een mooi traject opgezet. In twee succesvolle pilots werden deze jongeren in staat gesteld toch onderwijs te volgen, maar nu in het live online klaslokaal. Even geen patiënt maar gewoon weer leerling.

Een volgende stap is het bieden van onderwijs en ondersteuning aan ZIC-leerlingen. Eén van de afdelingen waar leerlingen van ROC Mondriaan tijdens hun opleiding geplaatst kunnen worden, is het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van Parnassia. Een vooruitstrevende leerafdeling, die als het ware gerund wordt door leerlingen en stagiaires van de verpleegkunde opleidingen. Uiteraard worden zij gecoacht door werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten. Binnenkort dus ook… via LOL!

LOL in het onderwijs

De tweede workshop ging over LOL in het onderwijs. Hoe ziet een live online les er eigenlijk uit? Hoe zorg je ervoor als docent dat er voldoende afwisseling en interactie in de les zit?

In deze workshop namen geïnteresseerden plaats achter een laptop en kregen op afstand een écht lesje van de (LOL)-docenten Jeanette van Overloop en Roel Gielen. Jeanette gaf een les in de gevolgen van zout en Roel gaf een les medisch rekenen. Op deze manier konden deelnemers zelf ervaren hoe het is om op deze wijze les te krijgen en maakten ze kennis met een variatie aan live online werkvormen.

Al 29 docenten en begeleiders uit onderwijs en praktijk zijn opgeleid om op deze manier les te geven, en komende maand komen er nog twee nieuwe groepen bij met in totaal 11 nieuwe LOL-trainers. Roel Gielen volgt momenteel de opleiding tot LOL-docent en zal dit gaan inzetten voor lessen medisch rekenen. Hij werkt nu als docent op de school voor Zorg en Welzijn Leiden. Jeanette was een van de eerst opgeleide LOL-trainers en geeft nu al continu lessen op deze manier, gemiddeld een les per week! Jeanette geeft lessen waarbij studenten vanuit huis, soms ook in de avonduren, verpleegkundig gerelateerde vakken kunnen volgen. Feedback van de studenten is dat ze deze manier van onderwijs erg prettig vinden, omdat ze op rustige momenten van de dag gefocust de les kunnen volgen. Dit soms in gezelschap van huisdieren en kinderen op bed.

LOL in de BPV

De laatste workshop ging over LOL in de BPV (beroepspraktijkvorming). Met BPV wordt onderwijs bedoeld dat plaatsvindt in een bedrijf of organisatie. Het valt niet altijd mee voor de leerlingen die stage lopen om deze link tussen leren en werken te leggen. Wat wordt er van hen verwacht en wat kunnen zij verwachten? Eenmaal aan het werk is het soms lastig om scherp te blijven op hetgeen ze dienen te leren in de praktijk en niet te verzanden in de dagelijkse routine op de werkvloer.

Een goede ondersteuning vanuit zowel de school als vanuit de praktijk is onmisbaar. Docenten en praktijkopleiders zoeken daarom voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om leerlingen beter en effectiever te begeleiden en hen de ondersteuning te bieden die nodig is.

Verschillende experimenten met LOL in de BPV zijn nu in gang gezet om de afstand tussen het onderwijs en de praktijk te overbruggen. Enerzijds door leerlingen al voordat ze op stage gaan, beter voor te bereiden op de praktijk en hen live en online kennis te laten maken met de stageplek. Anderzijds door de leerlingen tijdens de stage regelmatiger live en online begeleiding te bieden vanuit school.

In deze workshop bekeken we deze initiatieven. Zo zagen we op afstand hoe een leerling bij een andere leerling de bloedsuikerspiegel mat. De begeleiding vanuit de stage was aanwezig en op afstand kon de docent van de leerling meekijken! Verder spraken we met verschillende leerlingen over de mogelijkheden van LOL en spraken we met praktijkopleiders en opleidingsadviseurs en konden we zien hoe zij LOL nu al inzetten.

Zelf nieuwsgierig geworden naar LOL?

Zoals je op de website en op onze blog kunt lezen, zijn er vele manieren om LOL in te zetten. Kijk vooral eens verder! Ben je zelf nieuwsgierig geworden naar LOL en zou je het ook wel willen ervaren? Neem contact met ons op, of schrijf je in voor een demo!

Klik hier om je in te schrijven voor de demo

De behoefte aan meer LOL bij het leren

Balans tussen werk/leren en privé

In de open en dynamische leefomgeving van vandaag de dag, heeft een groot deel van de mensen een voorkeur voor een flexibel leersysteem, waarin leren, werk en familie makkelijker gecombineerd kunnen worden. Werknemers van nu zijn veel minder geneigd om hun werk-privé balans op te geven dan de vorige generaties. Dat men hier minder toe geneigd is, heeft onder andere te maken met de psychologische relatie tussen werknemer en werkgever. Er is in deze tijd sprake van een meer gelijkwaardige relatie, waarbij de werkgever en de werknemer elkaar iets te bieden hebben (Jones, Burke, & Westman, 2006) en de werknemer hier een grotere stem in heeft dan voorheen.

Een leven lang leren

Verder is het voor werkgevers van belang dat medewerkers up-to-date en breed inzetbaar zijn. In het onderzoek van Van Dam, Van Der Heijden, & Schyns uit 2006 wordt hierover geschreven. Er wordt verteld hoe door de voortdurende veranderingen in en rond organisaties en door de nadruk op employability de aandacht voor de individuele ontwikkeling van medewerkers de laatste jaren is toegenomen. Met employability wordt bedoeld dat er van medewerkers wordt verwacht dat ze meegroeien met hun bedrijf en/of vakgebied en dat ze dus ook in de toekomst optimaal inzetbaar zullen zijn. Het ontwikkelen van medewerkers wordt niet langer als incidenteel gezien, maar wordt als een continu proces opgevat.

Een vraag naar een andere vorm van onderwijs

Het is de vraag of de huidige manier van opleiden of trainen hier nog geschikt voor is. Bedrijven willen hun personeel zo op kunnen leiden dat de praktijk dichtbij het geleerde blijft en het geleerde snel in de praktijk kan worden gebracht. Ook moeten cursussen een hoog leerrendement hebben, zodat de werknemer niet te veel uren van zijn/haar werk weg hoeft te zijn. De werknemer wil bovendien niet te veel van zijn/haar vrije tijd moeten inleveren. Een klassikale training, waarbij de werknemer een eind moet reizen en bovendien een dag van werk mist, is niet altijd meer de ideale oplossing. Zo zetten steeds meer organisaties in deze tijd de e-learning in als manier van opleiden, maar helaas mist hier wel het contact met de expert of met collega’s, juist die interactie die zo waardevol is voor het leerproces!

LOL

Live Online Leren biedt hier een oplossing. De Live Online Leren methode, oftewel de LOL-methode, is een innovatieve didactiek waarin de voordelen van e-learning en klassikaal onderwijs bijeenkomen; het kan op elke gewenste locatie (thuis, op het werk of op vakantie), maar mét live interactie tussen de expert en de cursisten (voordeel van klassikaal onderwijs).

De expert en de deelnemers ontmoeten elkaar in een online klaslokaal. Buiten de live sessies om maken de deelnemers huiswerkopdrachten in de leeromgeving of gaan in de praktijk aan de slag met dát wat ze in de sessie hebben geleerd.  Door de klassikale bijeenkomsten te vervangen door kortere live online sessies kan er voor iedere training een juiste mix gevonden worden tussen begeleid leren, zelfstudie en praktijkopdrachten.

Zo kan een cursist bijvoorbeeld tussen negen en tien uur in de ochtend een live sessie volgen, een eigen casus inbrengen, advies krijgen van de expert, en na de live sessie meteen met de casus aan de slag gaan in de praktijk. Dankzij het Live Online Leren komen theorie en praktijk veel dichter bij elkaar en is het beter in te passen in de dynamische leefomgeving van vandaag de dag.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe vorm van leren? Bekijk dan ons cursusaanbod, word zelf LOL-trainer of neem deel aan de gratis live demo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw ZonMw-project van start!

Na het succes van de cursus Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek migrantenjeugd komt er nu een vervolg op dit project. Al rond de 200 professionals uit heel Nederland doen sinds september 2015 live online kennis op over cultuursensitief werken en vroegsignalering, delen ervaringen met elkaar en bespreken casussen. Daarom zijn wij verheugd dat het project een vervolg krijgt middels een subsidie van ZonMw, de stichting die gezondheidsonderzoek financiert en het gebruik van ontwikkelde kennis stimuleert om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Voorkomen escalatie van problematiek bij jongeren met een migratieachtergrond

Het project richt zich op een sluitende aanpak bij jeugd met verward gedrag. Uit diverse onderzoeken en uit een uitgebreid Advies van de Gezondheidsraad (2012) blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond evenveel als of vaker dan jongeren met een Nederlandse achtergrond te maken hebben met psychische en lvb-problematiek. Tegelijk krijgen zij minder vaak of later hulp dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. De jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige hulp en oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige zorg. De jongeren zelf en hun omgeving lijden hieronder. Bovendien leidt onbehandelde problematiek vaak tot ernstiger problematiek met de bijbehorende lasten voor de maatschappij. De vraag naar dit project komt voort uit het doel om de escalatie naar ernstig probleemgedrag bij deze jongeren te kunnen voorkomen.

Live online begeleiding voor professionals

Ten eerste zullen er binnen twee jaar 50 zorgprofessionals live online de cursus Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek migrantenjeugd volgen, evenals de vervolgsessies Risicojeugd: straatcultuur en social media en Multiproblemgezinnen. Vervolgens zullen deze professionals middels Live Online Leren een jaar lang intensief begeleid worden bij de implementatie van interventies in de praktijk, door inzet van onder meer casuïstiekbesprekingen, intervisiesessies en themasessies.

Bevorderen van herstel en zelfredzaamheid van ouders en jongeren

Ten tweede zal het project zich richten op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid door het ontwikkelen van interventies in samenwerking met ouders en jongeren met een migratieachtergrond.

 • Er zullen ouders van en jongeren met (een geschiedenis van) ggz- en/of lvb-problematiek opgeleid worden als ervaringsdeskundige;
 • Er zal een focus groep discussie georganiseerd worden bestaande uit ouders met een migratieachtergrond en jongeren met (een geschiedenis van) ggz- en/of lvb-problematiek;
 • Ouders met een migratieachtergrond van kinderen met ggz- of lvb-problematiek ontvangen een Live Online Leren training gericht op bevorderen herstel en zelfredzaamheid;
 • Ook jongeren met ggz- en/of lvb-problematiek ontvangen Live Online een training gericht op herstel van de sociaal-emotionele balans en zelfredzaamheid.

Een inspirerende kick-off

Op woensdag 29 november zijn de verschillende partners samen gekomen om het project officieel af te trappen. Dit project is een samenwerking tussen Lucertis, Indigo, i-Psy, Stichting Voorlichters Gezondheid, de academische werkplaatsen ST-RAW, RisicoJeugd en Inside Out en natuurlijk Learning Connected. Het was een inspirerende bijeenkomst. Alle partners zijn vastbesloten er een waardevol en effectief project van te maken!

Interesse? Neem contact op met de projectleider Kristel Logghe: kristel@learningconnected.nl

Learning Connected goes international

Misschien heb je er eerder al wat over gelezen op LinkedIn of op onze Facebookpagina…

Learning Connected is genomineerd voor twee prijzen op het internationale congres DoceboInspire 2017, dat vorige maand in Boston heeft plaatsgevonden. Docebo is het platform waar wij voor onze LOL-cursussen gebruik van maken.

Genomineerd voor twee prijzen

We waren dus genomineerd voor maar liefst twee prijzen! Voor de award The Learning Innovation Champion of the Year deden we mee met ons project Cultuursensitief werken, waarmee professionals in de zorg meer kennis opdoen over de vroegsignalering van LVB- en GGZ-problematiek.

Klik hier voor meer informatie over de cursus cultuursensitief werken of klik hier om direct naar de webshop te gaan.

Onze LOL-methodiek, waarmee we experts opleiden om online les te kunnen geven, was genomineerd voor de Charles Jennings Award for excellence in 70:20:10.

Klik hier voor meer informatie over de LOL-basistraining.

Interessante sprekers

Dit nieuws maakte ons natuurlijk ontzettend trots en om die reden hebben zijn we afgereisd naar Boston. Tijdens het congres hebben we ons laten inspireren door bijzondere sprekers. Er werd veel gesproken over de trends binnen de opleidingswereld. Zo leven we natuurlijk in een tijd waarin we steeds meer (online) delen. Ook in onze manieren van leren zie je dit terug. We leren niet meer alleen uit boeken of in een klaslokaal, maar dankzij het internet kan iedereen zijn/haar kennis delen. Nu willen we leren waar en wanneer ons dat uitkomt. De LOL-methodiek van Learning Connected speelt op deze behoefte in.

Internationale waardering

Op de eerste avond van het congres werden we als nominee uitgenodigd op een prachtig jacht, dat ons heeft meegenomen op een tour langs de kust van Boston. Met een mooi uitzicht op de stad, werden de prijzen voor de wedstrijd uitgereikt. Het was erg mooi om Learning Connected te zien staan tussen andere genomineerden met grote namen, zoals de Dollar Shave Club en Swiss.com!

Onze LOL-methodiek is uiteindelijk tweede geworden in de categorie Charles Jennings Award for excellence in 70:20:10! We zijn er trots op dat onze methodiek nu ook internationaal gewaardeerd wordt.

Meer weten over onze LOL-methodiek of over de cursus Cultuursensitief werken? Neem contact met ons op!

Learning Connected winnaar K2 prijs met cursus cultuursensitief!

Hulp aan kinderen uit migrantengezinnen

Learning Connected heeft met het project Cultuursensitief werken de K2 prijs gewonnen! De K2 Prijs roept instellingen en professionals op om concrete projecten of producten uit de praktijk in te dienen met als thema hulp en ondersteuning voor kinderen en jongeren uit migrantengezinnen.

Professionals evalueren de cursus positief

Inmiddels hebben al ruim 150 professionals in bijna 40 gemeenten de LOL-training cultuursensitief werken en vroegsignalering GGZ- en LVB-problematiek bij migrantenjeugd gevolgd. Uit evaluaties die naar aanleiding van de training afgenomen zijn, blijkt dat het merendeel van de deelnemers:

 • Na de training het gevoel heeft beter in staat te zijn om met culturele verschillen om te gaan;
 • meer zelfvertrouwen heeft gekregen in de omgang met migrantenjeugd;
 • meer begrip heeft gekregen voor het gedrag en de houding van migrantenjongeren en hun ouders;
 • beter weet hoe het vertrouwen te winnen en te communiceren;
 • eerder signalen van GGZ- en LVB-problematiek weet te herkennen en hier ook adequaat op kan reageren.

Dat het een waardevolle cursus betreft, hebben al vele professionals mogen ervaren, maar door het winnen van de K2 prijs heeft het project nu ook op een andere manier erkenning gekregen.

Een nieuwe samenwerking

Dankzij deze prijs zal er een samenwerking gestart kunnen worden tussen Learning Connected en het Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch handelen van Fontys Hogeschool. Dit lectoraat zet zich in om werkwijzen en methodieken te ontwikkelen die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren uit migrantengezinnen binnen het brede veld van de jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

Binnen deze samenwerking zullen er onder andere circa 50 jeugdprofessionals uit Noord-Brabant getraind gaan worden in cultuursensitief werken.

 

Live Online Leren brengt de praktijk in de klas

Online meekijken in de praktijk

Tijdens de afgelopen weken hebben enkele groepen leerlingen van het ROC-Mondriaan live online rondleidingen gekregen op verschillende zorginstellingen, namelijk bij Mistral (een jongerenkliniek van Brijder verslavingszorg), bij een Thomashuis (een huis voor volwassenen met verstandelijke beperking) en de Herbergier (een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen).

Extra Strong

Deze rondleidingen stonden in het kader van het project Extra Strong, waarbij ROC-Mondriaan de praktijk en het onderwijs beter aan elkaar wil verbinden. Learning Connected is een partner in het project Extra Strong. Learning Connected helpt bij de implementatie van het Live Online Leren, waarbij o.a. verschillende trainers/opleiders van ROC-Mondriaan en verbonden zorginstellingen worden opgeleid tot LOL-docent.

Gewoon vanuit het klaslokaal

Twee weken geleden vond de eerste live online rondleiding plaats. De tweedejaars mbo-studenten verpleegkunde niveau 3 gingen die dag zoals normaal naar hun lesgebouw. Vanuit hun lokaal werd er live-verbinding gemaakt met Jongerenkliniek Mistral. Allereerst werd er wat verteld door een preventiemedewerker van Brijder Jeugd. De preventiemedewerker heeft verteld wat zijn werk inhoudt. Hij vertelde het heel leuk en interactief, want hij is gewend om met jongeren te werken. De studenten kregen ook zelf de vraag wie er wel eens hasj had gebruikt of (had ge)rookt! Een medewerker van Mistral vertelde vervolgens wat Mistral is en gaf een rondleiding door de kliniek. De studenten leerden over medicatie, therapieruimtes, het washok en de keuken (deze zijn belangrijk voor jongeren in de kliniek om basisvaardigheden aan te kunnen leren), etc. Intussen zaten de studenten aan de andere kant van de verbinding gewoon in de klas en mochten vragen stellen.

In contact met de bewoners

Afgelopen week vond een volgende live online rondleiding plaats, nu voor de BBL-studenten verpleegkunde niveau 4, in het Thomashuis en bij de Herbergier. De studenten kregen een rondleiding door het gebouw waarbij de eigenaren, tevens medebewoners, veel vertelden. Ook een docent van ROC-Mondriaan was bij de rondleiding aanwezig. Een bewoner van de Herbergier was erg geïnteresseerd in de rondleiding die gegeven werd en heeft enthousiast zijn eigen kamer laten zien. De studenten vonden het erg leuk dat één van de bewoners meeliep en steeds iets vertelde.

De rondleidingen zijn goed ontvangen. In oktober wordt er waarschijnlijk weer een rondleiding georganiseerd en er worden zelfs plannen gemaakt om op deze manier stage in het buitenland te promoten.  

 

 

Afsluiting tweede pilot vroegtijdig schoolverlaters

Online les

In maart en april van dit jaar hebben drie jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, les gekregen middels het Live Online Leren. Dit was alweer het tweede project in samenwerking met De Jutters, Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ROC-Mondriaan waarin jongeren die nu geen onderwijs ontvangen, online les kregen (zie voor meer informatie de blog van 20 oktober 2016).

Weer even leerling zijn

De jongeren hebben les gekregen in Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Elke week kwamen de jongeren twee keer online, waar ze verschillende docenten hebben ontmoet en op een interactieve manier bijgespijkerd zijn in de genoemde vakken. De jongeren gaven in de evaluatie aan de lessen leuk te hebben gevonden, want de docenten waren aardig en het gaf ze het gevoel weer even leerling te zijn.

Een online speurtocht

Na de verschillende lessen hebben de jongeren, op eigen verzoek, in april nog een online speurtocht gedaan. Onderdelen van de speurtocht waren een online spelletje en verschillende vragen die de jongeren moesten beantwoorden met hulp van internet, over rap, gedichten en techniek. Dit waren onderwerpen waar ze zelf extra geïnteresseerd in waren!

Succesvol afgerond

Omdat de jongeren tijdens het project zo hun best gedaan hebben, moest hier natuurlijk wel een beloning op volgen. Gister is het project officieel afgerond. De jongeren hebben een diploma en een cadeau ontvangen. Twee van de jongeren gaven aan binnenkort weer verder te gaan met een opleiding, wat een goed nieuws! Wij zijn ontzettend trots op alle drie de deelnemers!

 

Online psycho-educatie voor ouders van kinderen met ADHD

In de veilige, alledaagse omgeving bezig zijn met je behandeling

Dankzij Close2Care is het nu mogelijk. Close2Care is een digitale poli, waarbij ouders vanuit huis, interactief, online en met face-to-face contact psycho-educatie kunnen ontvangen. Op deze manier sluit de zorg beter aan op de huidige tijd. Bovendien worden kosten en tijd hiermee bespaard.

Minder lang op de wachtlijst

Om psycho-educatie te kunnen ontvangen, staan ouders vaak eerst geruime tijd op een wachtlijst. Wachtlijsten ontstaan omdat er een locatie geregeld moet worden en omdat er groepen gevormd moeten worden, vaak het liefst van ouders van kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd. Dankzij Close2Care kunnen ouders uit het hele land aansluiten bij een groep, waardoor groepen veel sneller gevormd kunnen worden.

Geen oppas meer

De eerste groep voor ouders van kinderen met ADHD is gestart in december 2016. Intussen zijn er al verschillende online groepen geweest en staan er weer meer op de planning. De groepen stromen snel vol. Voor ouders is de online psycho-educatie een zeer waardevol alternatief op de normale groepen, omdat ouders nu niet meer hoeven te reizen naar de plek van behandeling, omdat ze geen oppas hoeven te regelen voor hun kinderen en omdat ze niet op werk hoeven uit te leggen waar ze heen gaan. Daarnaast vinden ouders het ook erg prettig om samen bij de psycho-educatie aanwezig te kunnen zijn, in plaats van dat één ouder thuis moet blijven bij de kinderen om later door de andere ouder op de hoogte te worden gebracht.

Behandelaren worden opgeleid tot LOL-trainer

Om ervoor te zorgen dat de behandelaren de psycho-educatie online kunnen geven, krijgen zij een training van Learning Connected. Hierin leren zij de basisprincipes van het Live Online Learning.

Dit project is een samenwerking tussen Learning Connected en Lucertis / De Jutters Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Voor meer informatie, klik hier, of neem contact op met Aniek van Bussel, GZ-psycholoog: a.vanbussel@lucertis.nl